Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 011 centrum Elzestraat

Op 4 september 2017 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan 011 centrum Elzestraat definitief vastgesteld.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 20 november 2017 waardoor het vanaf 4 december 2017 van kracht is.

In dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een toekomstvisie weergegeven voor het centrum van Elzestraat. Het RUP strekt zich uit vanaf het centrum en wordt begrensd door de Liersesteenweg, de R6, de spoorweglijn, Schouwvelden, Clemenceaustraat en Aardvelden. Er wordt een uitspraak gedaan over hoe dit gebied al dan niet verder ontwikkeld kan worden, gekoppeld aan bepaalde voorwaarden.

Je kan dit RUP nalezen op www.skw.be of komen inkijken op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening na het maken van een afspraak.

Deel deze pagina