Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 020 Golfclub De Wijnvelden

In de kern Onze-Lieve-Vrouw-Waver bevindt zich langsheen de Bergstraat een recreatiezone waar sinds 2003 een golfclub gevestigd is. Deze recreatiezone ligt volledig te midden van agrarisch gebied met een aantal actieve tuinbouwbedrijven. De zone sluit ook aan op een woonlint in woongebied met landelijk karakter.

Doorheen de jaren werd de golfclub echter uitgebreid tot buiten de recreatiezone zonder de nodige vergunningen, waardoor er sprake is van zonevreemdheid en er conflicten zijn ontstaan. Om op de zonevreemdheid en de conflicten een antwoord te kunnen bieden, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Hiervoor werd het studiebureau D+A aangesteld.

Een eerste stap in het proces betreft de opmaak van een start- en procesnota die vanaf 28 mei tot en met 26 juli 2018 geraadpleegd kon worden. Tegelijkertijd werden de verplichte adviezen ingewonnen.

De volgende stap is de goedkeuring van de scopingsnota door het college van burgemeester en schepenen.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening

ruimtelijke.ordening@skw.be, 015 30 50 30