Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 015 De Nayer

Technologiecampus De Nayer is onderdeel van KU Leuven en Thomas More en bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.
Thomas More is als hogeschool lid van de associatie KU Leuven en ontstaan uit de fusie van Lessius Antwerpen, Lessius Mechelen en Katholieke Hogeschool Kempen. Zij bieden opleidingen tot professionele bachelors en HBO5-opleidingen aan op de campus.
Daarnaast biedt de campus ook academische opleidingen aan vanuit de KU Leuven.
Behalve de onderwijsfunctie heeft de campus ook een belangrijke functie voor spin-off activiteiten, waaronder Laboratoria De Nayer en het opleidingscentrum voor lastechnici.

Reeds vanuit de periode dat de campus onderdeel was van Lessius Mechelen waren er plannen om de campus te vernieuwen (2011-2012). Het bestaande hoofdgebouw is immers verouderd en de site heeft een lage ruimtelijke kwaliteit.
Om een antwoord te geven op de toekomstige groei van campus De Nayer en op de wijzigende focus van de onderwijsactiviteiten startte de toenmalige Lessius Hogeschool een open oproep procedure voor de opmaak van een masterplan voor de campus. Het masterplan werd door Jeanne Dekkers Architectuur opgesteld met als doel de ontwikkelingsmogelijkheden voor onderwijsactiviteiten en een centrum voor researchactiviteiten, te onderzoeken. Om dit masterplan tot uitvoering te brengen werd beslist een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Studiebureau Arcadis haalde de opdracht binnen in 2011.

In tussentijd werd de campus echter onderdeel van de KU Leuven en Thomas More en blijkt het masterplan achterhaald te zijn. In het voorjaar van 2017 werd de nieuwe ontwikkelingsvisie van Thomas More en KU Leuven voorgesteld aan de gemeente. Deze ontwikkelingsvisie werd gekoppeld aan het oplossen van enkele planmatige zaken in de onmiddellijke omgeving.

Deze visie is verder ontwikkeld tot de plandoelstellingen en visie in de startnota. Thomas More en KU Leuven engageerden zich om een masterplan te laten opmaken waarin alle principes van de bebouwde en niet-bebouwde ruimte worden vormgegeven: krijtlijnen voor de nieuwbouwvolumes, mobiliteit, waterhuishouding, landschapsontwerp... Dit proces is ondertussen afgerond en liep parallel met de opmaak van het RUP, in nauw overleg met de betrokkenen. 

In opdracht van de gemeente werd flankerend een Mobiliteitseffectenrapport (Mober) opgemaakt door studiebureau Antea en een stikstofstudie door Arcadis.

Op de gemeenteraad van 5 september 2022 werd het ontwerp RUP en de bijhorende MER-screening voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek liep van 7 september tot en met 6 november 2022 (60 dagen). Er werd een infomarkt georganiseerd op donderdag 8 september. 

De gemeenteraad heeft op 19 december 2022 het RUP definitief vastgesteld. Op 21 februari 2023 werd dit besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor het RUP in werking trad op 6 maart.

Je kan dit RUP op deze pagina nalezen (documenten staan hieronder) of komen inkijken op het gemeentehuis bij de dienst Omgeving na het maken van een afspraak: https://sintkatelijnewaver.mijnafspraakmaken.be/?product=165 

Deel deze pagina