Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

RUP 020 Golfclub De Wijnvelden

Op 21 juni 2021 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan 020 Golfclub De Wijnvelden definitief vastgesteld.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 13 september 2021 waardoor het vanaf 27 september 2021 van kracht is.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is opgenomen dat het terrein gevrijwaard moet worden voor de ontwikkeling van ruimtebehoevende sportactiviteiten. Met de opmaak van dit RUP geeft de gemeente uitvoering aan deze bepaling.

Er wordt een oplossing geboden voor de gedeeltelijke zonevreemde ligging van het golfterrein en de toekomstmogelijkheden worden duidelijk vastgelegd. Er werd een evenwicht gezocht tussen de wensen en noden van de golfclub, het omliggende agrarische gebied en woongebied en de gebruikers van deze gebieden.

Je kan dit RUP op deze pagina nalezen (documenten staan hieronder) of komen inkijken op het gemeentehuis bij de dienst Omgeving na het maken van een afspraak: https://sintkatelijnewaver.mijnafspraakmaken.be/?product=165 

Deel deze pagina