Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Werken Schrans

Het gemeentebestuur en Pidpa-Hidrorio leggen een nieuwe riolering en nieuwe rijbaan aan in de Schrans. De werken starten op dinsdag 19 april. Op deze pagina vindt u de nodige informatie.

Het afvalwater van de woningen tussen de Schranshoeve en de Kruisweglei komt momenteel terecht in open grachten. Dat gaan we scheiden van het hemelwater en aansluiten op een nieuwe riolering onder de rijbaan. Het regenwater van de daken, opritten en rijbanen blijven we naar de bestaande grachten leiden. Richting de Kruisweglei zullen we de riolering onder het afgescheiden fietspad leggen en het fietspad vernieuwen.

Timing werken

Momenteel zit de nieuwe riolering overal in de grond. De straat is toegankelijk voor plaatselijk verkeer via minderhindersteenslag.

Als het weer meewerkt, zal de aannemer de eerste week van oktober de betonnen kantstroken plaatsen. De asfaltonderlaag is gepland voor dinsdag 18 oktober, de toplaag voor een week later. Nadien volgt de afwerking van de grachten en bermen.

Door een technisch probleem bleek het niet mogelijk om eind oktober de bovenste asfaltlaag aan te brengen. Aangezien in de winterperiode (door het koude weer) niet geasfalteerd kan worden, zal de bovenste asfaltlaag pas in maart worden aangebracht.

Impact verkeer

Fase 1

  • 19 april tot 6 mei
  • aansluiten nieuwe riolering op de bestaande onder de Kruisweglei
  • inrit Schrans vanaf Kruisweglei volledig afgesloten, ook voor fietsers
  • verkeer op doorgang Kerkhoflei - Kruisweglei t.h.v. kruispunt over één rijvak. Tijdelijke verkeerslichten regelen vlotte doorstroming.

Fase 2:

  • 9 mei tot einde werken
  • Schrans tussen Kruisweglei en Schranshoeve
  • doorgang afgesloten voor auto- en fietsverkeer
  • omleiding fietsers via Berlaarbaan, fietsverbinding aan Bloemenloods en Kerkhoflei

Verplichte scheiding regen- en afvalwater op privédomein

Ter voorbereiding van deze werken is sinds juli 2021 een afkoppelingsdeskundige op pad om de bewoners in te lichten over de verplichte scheiding van het regen- en afvalwater op hun privédomein. 

U leest hier meer over in de bewonersbrief die we half juli verdeelden in de Schrans en de informatievideo hieronder. In de video spreken ze onder meer over afkoppeling van hemelwater en over waterputten. Onderstaande links bevatten interessante informatie over de subsidies die je hiervoor kan verkrijgen:

Nog vragen?

Plant u een verhuis? Verwacht u een levering? Wilt u weten wanneer uw woning wel of niet bereikbaar zal zijn? Spreek dan in eerste instantie de werfleider aan. Dat is Marc Leemans. U kunt hem aanspreken op de werf of bellen op 0496 27 30 59.

Heeft u vragen of opmerkingen die bedoeld zijn voor de dienst openbare werken van het gemeentebestuur? Stel die via het formulier onderaan deze pagina. Onze medewerkers bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord.