Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Stamboomopzoekingen - genealogische opzoekingen

Raadpleegbare openbare akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters:
  Vrij raadpleegbaar Beperkt raadpleegbaar
Welke akten?

Overlijdensakte > 50 jaar
Huwelijksakten > 75 jaar
Geboorteakten > 100 jaar
Andere akten burgerlijke stand >100 jaar

Overlijdensakte ≤ 50 jaar
Huwelijksakten ≤ 75 jaar
Geboorteakten ≤100 jaar
Andere akten burgerlijke stand ≤100 jaar
Door wie? Iedereen
 • de persoon op wie de akte betrekking heeft
 • zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • zijn erfgenamen
 • zijn echtgenoot of echtgenote
 • zijn wettelijk samenwonende partner
 • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
 • de notaris of advocaat van bovenstaande personen
 • genealogen (enkel mits schriftelijke toestemming van de personen op wie de akte betrekking heeft)

Deze opzoekingen kunnen enkel gedaan worden door onze medewerkers, hiervoor betaalt u een retributie van 9 euro per begonnen half uur. U kan hiervoor contact opnemen via burgerlijke.stand@skw.be

De ambtenaar van de burgerlijke stand mag afschriften of uittreksels van niet-openbare akten enkel afleveren aan een kleine kring van personen rond de betrokkene (zie tabel).

Voor akten van personen die een aanpassing van de registratie van hun geslacht gedaan hebben is de aflevering van afschriften slechts mogelijk aan:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft;
 • zijn wettelijke vertegenwoordiger;
 • de erfgenamen, notaris en advocaat van de bovenvermelde personen.

OPGELET:

 • De opzoekingen worden doorgaans binnen de 3 weken uitgevoerd, deze termijn kan oplopen naargelang de drukte op de dienst burgerzaken.
 • Akten die jonger zijn dan bovenstaande termijnen kunnen enkel verkregen worden mits geschreven en gedetailleerde toestemming van de betrokkene zelf of iemand van de erfgenamen, met handtekening en een kopie van de identiteitskaart.
Opzoekingen in oudere akten:

U kan gratis terecht in het raadhuis te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Dorp 46A.

U kan de bevolkingsregisters raadplegen vanaf 1900 en ouder;  de registers burgerlijke stand kunnen geraadpleegd worden > 50 jaar voor de overlijdensaktes, > 75 jaar voor de huwelijksaktes en > 100 jaar voor de geboorteaktes en andere aktes van de burgerlijke stand en ouder.

Ook de parochieregisters vanaf ca 1600 zijn hier aanwezig en heel wat klappers van omliggende gemeenten.

Indien u wenst dat de opzoekingen voor u gedaan worden door de medewerkers van 'Erf en heem', betaalt u een retributie van 10 euro per beurt.

Openingsuren: ZIE AANGEPASTE WERKING BIJ MEER INFO

Het raadhuis is open op woensdag van 13.30 tot 15.30 u en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon: +32 15 55 34 35

Email: info@erfenheem.be

Hoe aanvragen

U stuurt een email naar burgerlijke.stand@skw.be

U omschrijft duidelijk wat u zoekt, van wie, periode, data, en alle nuttige informatie die ons kan helpen om de opzoeking te doen.

Vermeld zeker ook uw contactgegevens, zodat we u kunnen bereiken in geval van vragen.

Kostprijs

9 euro per begonnen half uur

Meer info

Jaarlijkse sluiting: 10/8 – 21/8

Aangepaste regeling toegang raadhuis wegens Corona:

Bezoek enkel na afspraak met de heer Willy Van Hoof :

Telefoon: 015 31 10 84

Gsm: 0474 73 68 74

Email: vanhoof.willy@telenet.be

 • Verplicht volgende voorzorgsmaatregelen te respecteren om ieders veiligheid te garanderen: 
 • Handgel bij binnenkomst en verlaten van de leeszaal
 • Wegwerpmondmasker zelf mee te brengen en terug mee te nemen na gebruik
 • Wegwerphandschoenen, mee te nemen na gebruik
 • Max. 4 personen aan de grote tafel
 • Max. 1 persoon in de registergang
 • Houd altijd 1,50 meter afstand

Deel deze pagina