Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Stand van zaken Borgerstein-site

Gepubliceerd op  di 11 jun 2019
De komende jaren ondergaat de Borgerstein-site langs het IJzerenveld een metamorfose. Consortium Bergesteyn begeleidt dat proces. Via een nieuwsbrief berichten ze over de vorderingen. We delen de informatie eveneens via de gemeentelijke website.

Vergunning afgeleverd

Op 20 mei liep het openbaar onderzoek omgevingsvergunning zorgvastgoed af. Alle opmerkingen werden grondig onderzocht. Er zullen nog enkele wijzigingen worden aangebracht aan de omgevingsvergunning van het zorgvastgoed. Deze kan u vanaf 13 juni in het omgevingsloket raadplegen.

Voorbereiding: archeologisch onderzoek

Eerder onderzoek geeft aan dat op het terrein archeologische sporen aanwezig zijn. Er werden paalsporen, kuilen, greppels, ploegsporen, verstoringen, muurresten en natuurlijke sporen aangetroffen binnen het onderzoeksgebied die in het kader van een logboek verder onderzocht worden. Hiervoor zal een beperkte zone van maximum 1 meter afgegraven en nadien weer aangevuld worden. Deze werken vatten aan op 11 juni en duren tot ongeveer 24 juli. Ze zijn niet vergunningsplichtig.

Werken starten in juli

Op 27 mei leverde het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver de vergunning voor de verkaveling af. De eerste werken kunnen begin juli van start gaan. Er wordt gestart met het rooien van een zone met bomen en het afbreken van de werkplaats aan de noordkant van het terrein. Hiervoor werden eveneens een kap- en sloopvergunning verleend. De graafwerken starten vervolgens begin augustus. Aannemer Vanhout neemt hierover de communicatie op zich (contactgegevens: borgerstein@vanhout.be).

Indien u nog vragen heeft, kan u terecht op info@borgerwijk.be. Ook als u de nieuwsbrief wil ontvangen, vraagt u dat langs deze weg aan.