Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Wettelijk samenwonen ontbinden

De wettelijke samenwoonst stopt niet als men op een apart adres gaat wonen.

Hoe aanvragen

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden;
  • door het huwelijk;
  • door het overlijden van een van de partners;
  • Door het afleggen van een verklaring van éénzijdige beëindiging. Een éénzijdige beëindiging kost 200 euro voor betekening door de gerechtsdeurwaarder. Dit is een basisbedrag en kan soms meer of minder zijn, het overige bedrag zal na de betekening verrekend worden.

Kostprijs

Mee te brengen: 200 EUR cash geld

  • Het te betalen bedrag hangt af van de gerechtsdeurwaarderkosten die nodig zijn om het contract te beëindigen
  • Je brengt je rekeningnummer mee, dit wordt doorgegeven aan de gerechtsdeurwaarder. Als de volledige 200 EUR niet nodig was, krijg je het resterende bedrag op je rekening teruggestort.