Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Subsidie regenwaterput en infiltratie- of buffervoorziening

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u een regenwaterput installeert. Ook voor een infiltratie- of buffervoorziening kunnen subsidies worden toegekend.

Voorwaarden

In Sint-Katelijne-Waver kan u een premie aanvragen voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie, infiltratie- of buffervoorziening bij een bestaande woning of bij de verbouwing van een bestaande woning.

De specifieke toekenningsvoorwaarden voor de gemeente zijn na te lezen in het subsidiereglement en de bijhorende toelichtende nota (zie onderaan deze pagina).

Hoe aanvragen

De aanvraag doet u door het formulier ‘Subsidieformulier hemelwaterinstallatie, infiltratie- of buffervoorziening ’ in te vullen binnen het jaar na indienstname van de installatie. Naast dit formulier dient u ook volgende documenten te bezorgen:

  • Detailplan van de installatie
  • Een kopie van keuringsattest nodig van de binneninstallatie voor drinkwater mbt voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming (voor de hemelwaterput)
  • Kopie van de facturen

Kostprijs

De subsidies worden toegekend binnen de perken van het voorziene budget en bedragen 50% van de kostprijs van de installatie, met een maximum van €375.

De subsidie wordt slecht éénmaal per gebouw toegekend: ofwel voor een hemelwaterinstallatie ofwel voor een infiltratie- of buffervoorziening.

Afhandeling

Nadat uw dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard ontvangt u een controleaanvraagformulier. Vervolgens zal een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is.