Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Dorpskernvernieuwing Centrum

Infrastructuurwerken centrum Sint-Katelijne-Waver – Wilsonstraat

De Wilsonstraat, deel tussen de Markt en Den Haes, wordt in een nieuw kleedje gestoken. Pidpa zal er een gescheiden riolering aanleggen en de gemeente wil hier investeren in veilige fietsvoorzieningen, parkeerplaatsen, groen en een vlot begaanbaar voetpad tot aan Den Haes.

In 2019 werd studiebureau Talboom als ontwerpbureau aangesteld.

Begin 2020 volgt de opmeting van de straat waarna het studiebureau een (voor)ontwerp zal opmaken.

In het najaar van 2020 zal een aanbesteding uitgeschreven worden om een aannemer te vinden voor deze werken.

De uitvoering zal zo spoedig mogelijk erna starten.

Verder zal deze legislatuur gestart worden met de opmaak van het ontwerp voor de herinrichting van de Markt. De aanvraag tot subsidies voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel werd ingediend zodat dit samen kan aangepakt worden.

Infrastructuurwerken Parking Borgersteinlei (DKV Pasbrug) (meer info bij Pieterà artikel UG)

Er staan de nodige verfraaiingswerken op stapel aan de parking voor de begraafplaats, zijde Borgersteinlei.

Hiervoor werd in de meerjarenbegroting een budget van 100.000€ voorzien. Er komt eveneens een oplaadpaal voor elektrische voertuigen. Ook zal er geïnvesteerd worden in meer groen en een fietsenstalling.

In 2020 is de aanstelling van de aannemer via een aanbestedingsprocedure gebeurd.

De werken zullen in de zomer van 2020 starten.