Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Dorpskernvernieuwing Centrum

Tussen januari en april 2018 werden verschillende activiteiten georganiseerd om de inwoners van 't Centrum te bevragen naar hun suggesties voor de dorpskernvernieuwing. We hebben heel veel ideeën ontvangen. Momenteel worden de voorgestelde scenario's intern onderzocht op haalbaarheid.

Het dorpskernvernieuwingsproject ''t Centrum in 't nieuw' bestaat uit vier fasen:

  • fase I: verzamelen van ideeën en dromen (afgerond)
  • fase II: ordenen van ideeën en dromen (afgerond)
  • fase III: uitdenken van mogelijke scenario's (afgerond)
  • fase IV: presenteren van de resultaten (in voorbereiding)

Wat is het resultaat van de bevraging bij inwoners?

Alle voorstellen en ideeën werden verwerkt in een belevingskaart. Er worden negen thema's behandeld:

Mobiliteit - parkeren - groen - erfgoed - ontspanning - wonen - handel en varia.

Per thema krijgt u een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten volgens de inwoners van het Centrum.

Waar zijn we nu mee bezig?

Tijdens fase III ging studiebureau BUUR samen met een 15-tal inwoners aan de slag om de ingediende voorstellen te bespreken. Uiteindelijk zijn er enkele scenario's uitgewerkt. Momenteel bekijken we welke scenario's haalbaar zijn.

De voorbije jaren werden verschillende werken in het Centrum uitgevoerd om de dorpskern te vernieuwen:

  • aanleg nieuwe ontmoetingsplek achter gemeentehuis;
  • heraanleg plein voor basisschool GLOC;
  • aanleg parking in Wilsonstraat.