Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Autonoom gemeentebedrijf

Alle sportinfrastructuur wordt in onze gemeente beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Katelijne-Waver (kortweg AGB). Een AGB is een publiekrechterlijke rechtspersoon en wordt beheerd door een raad van bestuur. Deze raad bestaat deels uit gemeenteraadsleden en een externe deskundige.

De overheveling van al de gemeentelijke sportinfrastructuur naar het AGB heeft verschillende voordelen:

  • zo kunnen er vlotter beslissingen genomen worden;
  • kan het gebruik van verschillende gebouwen beter op elkaar afgestemd worden;
  • is de samenwerking met privé-partners eenvoudiger;
  • kan het AGB de BTW recupereren.