Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Ruimtelijke planning en uitvoeringsplannen

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen worden opgesteld in uitvoering van een structuurplan en maken dit structuurplan dus ook uitvoerbaar. Een ruimtelijk uitvoeringsplan kan gaan over heel wat verschillende onderwerpen zoals wonen, recreatie, groen, … Afhankelijk van het op te lossen probleem kan een ruimtelijk uitvoeringsplan over een zeer beperkte oppervlakte gaan of kan het geldig zijn over het hele of grote delen van het grondgebied. De voorschriften die opgenomen zijn in een ruimtelijk uitvoeringsplan, vervangen de bestemmingsvoorschriften van het Gewestplan of vullen ze aan.

Wil u een van deze documenten bespreken? Maak dan een afspraak.