Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Autodelen

Bij autodelen maken meerdere personen gebruik van één of meerdere gezamenlijke wagens. De kosten voor het gebruik van de wagen worden gedragen door de verschillende gebruikers.

Autodelers maken meer gebruik van het openbaar vervoer en zachte vervoersmodi. Autodelen zorgt dus voor een daling van het aantal gereden autokilometers en levert een bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en aan een schoner leefmilieu. Een gedeelde wagen zorgt bovendien gemiddeld voor het verdwijnen van vier tot twaalf wagens, daardoor komt in de gemeente ook meer ruimte vrij. Extra plaats dus voor de aanleg van fietsenstallingen, parken, speeltuinen, ontmoetingsruimten, ...

Deelwagen gemeente

De gemeente stelt buiten de diensturen een dienstwagen ter beschikking van haar inwoners. Op die manier delen we de kosten van het autogebruik en hoeven inwoners die deze wagen gebruiken zich niet bezig te houden met autogerelateerde zaken zoals verzekeringen, onderhoud… Voordelig en gemakkelijk!

Particulier autodelen

Wie soms een (tweede) wagen nodig heeft kan via particulier autodelen een auto gebruik van buurtgenoten. Ook wie zelf een wagen heeft die vaak stil staat, kan deze tegen een vergoeding ter beschikking stellen van zijn/haar buren.