Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Gemeente krijgt 145.000 euro subsidie voor Borgersteinpark

Gepubliceerd op  ma 20 jan 2020
Het gemeentebestuur heeft van het Agentschap Natuur en Bos een subsidie van 144.595,50 euro ontvangen voor de uitbouw van het Borgersteinpark. Tegen 2022 willen we van het park dé ontmoetingsplek van Pasbrug-Nieuwendijk maken.

De site van Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver ondergaat momenteel een ware metamorfose. De zorginstelling verlaat het monumentale seminariegebouw en neemt stapsgewijs haar intrek in de nieuwe gebouwen achteraan de site. Het seminariegebouw krijgt met wonen, handel en diensten een waaier aan activiteiten.

Het gemeentebestuur heeft grootse plannen met het park. Om deze te realiseren, vroegen we samen met verschillende partners een ‘Natuur in je Buurt’-subsidie aan ter waarde van 144.595,50 euro bij het Agentschap Natuur en Bos voor uit te voeren infrastructuurwerken. We hebben de bevestiging gekregen dat de subsidie is goedgekeurd. Nu kunnen we echt van start gaan met het uitwerken van de plannen.

Groen dorpsplein voor Pasbrug-Nieuwendijk

Het park is nu nog eigendom van de vzw Borgerstein. Het consortium Bergesteyn, dat instaat voor de bouw- en verbouwactiviteiten op de site, zal in de loop van dit jaar samen met studiebureau Pauwels het groen in het park een volledige opfrisbeurt geven. Daarna draagt vzw Borgerstein het park over aan de gemeente en wordt het onze eigendom.

De gemeente wil een multifunctioneel park met rustplekken en aparte zones voor sport, spel en evenementen. KWB Libertus organiseert ieder voor jaar in het park een volleybaltoernooi met allerlei randevenementen. In de kerstperiode staat er een grote kerststal en kerstbar. Zulke initiatieven moeten hun plaats blijven hebben in het park.

Inwoners denken mee via participatietraject

‘Ontmoetingen in verschillende sferen’, dat is de rode draad die het bestuur uittekende voor de inrichting van het park. Met de subsidie van het Agentschap Natuur en Bos zal het sporttoestellen, natuurlijke speelelementen en andere infrastructuur aanleggen. Het Regionale Landschap Rivierenland zal hen hierbij begeleiden. De gemeente betrok het Regionale Landschap al voor gelijkaardige projecten in het Pasbrug-Nieuwendijkbos en het militair Domein, beide in dezelfde kern.

De inwoners van de kern Pasbrug-Nieuwendijk-Nieuwendijk krijgen de kans om mee na te denken over de concrete invulling van het park. Samen met het Steunpunt Innovatie organiseren we komende zomer een uitgebreid participatietraject. Zo willen we te weten komen wat er leeft en waaraan het nieuwe park zeker moet voldoen.

Klaar tegen lente 2022

Het gemeentebestuur werkt voor de uitvoering van het project samen met heel wat externe partners: vzw Borgerstein, consortium Bergesteyn, Regionaal Landschap Rivierenland, het Agentschap Natuur en Bos, het Steunpunt Innovatie en het strategisch project ‘Open ruimte in en om Mechelen (ORIOM).

Nu we zekerheid hebben over de subsidie, kunnen we de plannen concretiseren en timings opstellen. Begin februari zitten we met alle partners samen. Het doel is om tegen het voorjaar van 2022 het park grotendeels klaar te hebben.