Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Voorbereidingen werken Borgerstein van start

Gepubliceerd op  di 03 sep 2019
In oktober starten de werken op de site Borgerstein. Nu al worden de nodige voorbereidingen getroffen inzake werfinrichting, terreinvoorbereiding, plaatsing van afsluitingen en aanleg van wegenis- en rioleringswerken.

Stilaan komt er meer beweging op het noordelijke deel van de Borgerstein-site. Momenteel wordt het terrein klaargemaakt voor de eerste bouwwerken van een nieuwe zorgcampus voor de huidige Borgerstein-bewoners.

De bouwheer, het Consortium Bergestyn, wenst enkele relevante punten op de werf te communiceren met de buurt- en andere bewoners:

  • Het werfverkeer krijgt toegang tot de site via de aangeduide weg vanuit IJzerenveld rechtstreeks naar de nieuwe Kapelweg naar de werf.
  • Aan de zuid-oostelijke grens van de werf bevinden zich de werfketens, een centraal punt op de werf waar de werfvergaderingen plaatsvinden en van waaruit de werfleiding zal opereren. Hierlangs is ook een strook parkeerplaatsen voorzien, specifiek voor het werfpersoneel. De werknemers van Borgerstein parkeren zich achter de achterbouw van het seminariegebouw, langs weerszijden van de kapel en via de hoofdingang van Borgerstein aan het IJzerenveld.
  • Inkijk zal in de mate van het mogelijke tot een minimum herleid worden. In afwachting van een akkoord tussen de aannemer, de buurtbewoners en de gemeente over welk type van discretiescherm zal aangebracht worden ter hoogte van de Ouderenzorg, plaatst de aannemer op de werfhekken doeken zodat er intussen al een zichtscherm tot op 2 meter gecreëerd wordt. Deze maatregel moet ook vermijden dat er afval bij de buren of op de site terecht komt.
  • Door de recente warmte en droogte is er sprake van stofhinder. De aannemer tracht dit nu al te beperken door de nodige maatregelen te treffen door de bevochtiging van de grond. Door het warme weer verdampt dit water echter sneller dan anders. Daarom wordt de bewatering tijdens deze periode opgedreven.
  • Met het oog op de veiligheid rond de werf willen we alle buurtbewoners vragen om absoluut geen gebruik te maken van de werfingangen en de verbodsbepalingen te respecteren.

Aannemer Vanhout neemt de communicatie over de werken op zich. Indien u vragen of suggesties heeft over de werking en organisatie van de werf, kan u bij hen terecht via borgerstein@vanhout.be.  

Resultaat archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoek bracht een matig tot goed bewaard bodemarchief naar boven. Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein archeologische sporen aanwezig zijn uit de (volle) middeleeuwen, de nieuwe tijd en de nieuwste tijd. Er werden paalsporen, kuilen, greppels, ploegsporen, verstoringen, muurresten en natuurlijke sporen aangetroffen binnen het onderzoeksgebied. De overige sporen zijn te relateren aan landbouwactiviteiten en aan recente landindeling.