Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Rijbewijs: Voorlopig rijbewijs categorie A, C, D, E en BE

Voor de categorieën A (A1, A2, A), C, D en E bestaat het voorlopig rijbewijs model 3.

Dat voorlopig rijbewijs kan aangevraagd worden door de kandidaten voor een rijbewijs van voornoemde categorieën die geslaagd zijn in het theoretisch examen en een stage met begeleider willen doorlopen voor zij hun praktijkexamen afleggen.

Er worden maximum twee begeleiders vermeld op het voorlopig rijbewijs (met uitzondering voor de categorieën A). De begeleiders moeten hun gegevens invullen op de aanvraag voor het voorlopig rijbewijs en deze ondertekenen. Voor een aanvraag van een voorlopig rijbewijs categorie C en D moeten deze begeleiders gevalideerd worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van de begeleider.

De voorwaarden om begeleider te zijn kunnen afhankelijk zijn van de gevraagde categorie, maar elke begeleider moet minstens aan volgende voorwaarden voldoen:

- minstens zes jaar een Belgisch (of Europees) rijbewijs met de categorie van het aangevraagd voorlopig rijbewijs bezitten

- de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen

- niet als begeleider op een ander voorlopig rijbewijs vermeld geweest zijn binnen het jaar voor de afgifte van het voorlopig rijbewijs

Voor wie

Voor inwoners die geslaagd zijn in het theoretisch examen en de minimumleeftijd van de gewenste categorie bezitten.

Hoe aanvragen

Na een geslaagd theoretisch examen moet u een voorlopig rijbewijs persoonlijk aanvragen bij de dienst Burgerzaken. De aanvraag van een voorlopig rijbewijs duurt ongeveer vijf werkdagen.

Het voorlopig rijbewijs moet persoonlijk afgehaald worden of met een volmacht van de betrokkene.

Kostprijs

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro. De kostprijs moet betaald worden bij de aanvraag.

Afhandeling

U krijgt een SMS wanneer uw rijbewijs klaar ligt voor afhaling aan de snelbalie van het gemeentehuis. U kan er zonder afspraak terecht tijdens ruimere openingsuren.  

Indien u meerderjarig bent, dient u dit persoonlijk te komen afhalen. Lukt dit niet, dan mag u steeds iemand hiervoor de volmacht geven. 

De gemachtigde brengt het ondertekende volmachtformulier mee en een kopie van uw identiteitskaart, evenals zijn/haar identiteitskaart en eventueel in te leveren vervallen voorlopig rijbewijs. 

Wat meebrengen

Bij de aanvraag:

  • identiteitskaart; 
  • identiteitskaart en rijbewijs van begeleiders;
  • aanvraagformulier met vermelding van een geslaagd theoretisch examen voor de gewenste categorie (behalve voor cat. BE,CE,DE);
  • medisch attest (voor categorieën C en D);
  • eventueel een recente pasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen, als de foto op de identiteitskaart niet meer gelijkend is. Vraag je tegelijkertijd met je rijbewijs een nieuwe identiteitskaart aan, dan hoef je zelf geen pasfoto mee te brengen. Wanneer je je identiteitskaart komt ophalen, kan je dan je nieuwe rijbewijs aanvragen met daarop dezelfde pasfoto als op jouw identiteitskaart.

Deel deze pagina