Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Voorstel van de burger

Iedere inwoner van de gemeente, die ouder is dan 16 jaar kan een voorstel of vraag over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening plaatsen op de agenda van de gemeenteraad.

U moet 300 handtekeningen verzamelen van inwoners om uw voorstel kracht bij te zetten. De gemeente is verplicht om uw aanvraag te behandelen op de gemeenteraad.

Hoe aanvragen

U kan een voorstel, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, aangetekend indienen bij de dienst organisatie. U kan een voorstel enkel indienen via het formulier dat u als bijlage vindt.

U hebt eveneens de steun nodig voor uw voorstel van minstens 300 inwoners uit de gemeente Sint-Katelijne-Waver die ouder zijn dan 16 jaar. De lijst met de informatie van deze mensen vindt u eveneens bij het invulformulier. 

U voegt eventueel enkele nuttige documenten toe, om uw voorstel te staven. U ontvangt een brief met de mededeling of uw voorstel werd aanvaard. Indien dit het geval is zal u ook vernemen wanneer uw voorstel wordt behandeld door de gemeenteraad. We vragen u om aanwezig te zijn tijdens deze vergadering, zodat u eventueel bijkomende informatie kan geven aan de gemeenteraadsleden. U kan u hiervoor laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Afhandeling

De voorzitter plaatst vervolgens het voorstel op de eerstvolgende agenda van de gemeenteraad indien de gemeente het voorstel minstens 20 dagen voor de vergadering heeft ontvangen. Wordt het voorstel later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.