Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Voorstel van de burger

Iedere inwoner van de gemeente, die ouder is dan 16 jaar kan een voorstel of vraag over de  beleidsvoering en dienstverlening van de gemeente of het OCMW plaatsen op de agenda van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

Je moet 300 handtekeningen verzamelen van inwoners om jouw voorstel kracht bij te zetten. Het bestuur is verplicht om jouw aanvraag te behandelen op de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

Hoe aanvragen

De vragen moeten minstens twintig dagen voor de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn schriftelijk ingediend worden via

  • (bij voorkeur) het digitale formulier onderaan de pagina of;
  • het aanvraagformulier, dat je mailt naar beleidsondersteuning@skw.be of;
  • het aanvraagformulier, dat je afgeeft aan het onthaal of;
  • het aanvraagformulier, dat je per post opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau, Lemanstraat 63 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Je moet minstens 300 handtekeningen verzamelen van de inwoners die ouder zijn dan 16 jaar en het voorstel steunen. Gebruik hiervoor het voorziene document.

Voeg eventueel enkele nuttige documenten toe om je voorstel te staven.

Je ontvangt een brief met de mededeling of jouw voorstel werd aanvaard. Als dat het geval is, zal je ook vernemen wanneer je voorstel wordt behandeld door de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn. We vragen je om aanwezig te zijn tijdens deze vergadering, zodat je eventueel bijkomende informatie kan geven aan de raadsleden. Je kan je hiervoor laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Afhandeling

De voorzitter plaatst vervolgens het voorstel op de eerstvolgende agenda van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn indien het bestuur het voorstel minstens 20 dagen voor de vergadering heeft ontvangen. Wordt het voorstel later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

De gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Deel deze pagina