Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Vragenhalfuur gemeenteraad

Elke inwoner of belastingplichtige kan een vraag stellen tijdens het vragenhalfuur bij het begin van elke gemeenteraad. Het vragenhalfuur is geen debat of discussiemoment, maar biedt aan de inwoners de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan de gemeenteraadsleden.

Waarover kan u vragen stellen?

  • gemeentebeleid;
  • beslissingen die door de gemeenteraad werden genomen;
  • onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente.

De vragen mogen niet handelen over persoonlijke dossiers of over personen. Anonieme vragen, vragen die onduidelijk, vaag, beledigend of onredelijk zijn worden niet behandeld.

Indien uw vraag niet behandeld wordt, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Scholen ook bezorgen brief bezorgen.

Hoe aanvragen

De vragen moeten minstens veertien dagen voor de gemeenteraad schriftelijk verstuurd worden naar info@skw.be of het college van burgemeester en schepenen, Lemanstraat 63 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. Vragen die niet tijdig binnenkomen worden verschoven naar de volgende gemeenteraadszitting.

U vermeldt duidelijk dat dit een vraag is voor het 'vragenhalfuur van de gemeenteraad' en aan wie u de vraag wil stellen.

U ontvangt een week voor de gemeenteraadszitting een uitnodiging om uw vraag kort te komen toelichten.

Afhandeling

Het vragenhalfuur vindt plaats voorafgaand aan de gemeenteraadszitting, deze vinden telkens plaats de eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus; in juni en december zijn er twee gemeenteraadszittingen).

Meer info over de exacte data van de gemeenteraad kan u opvragen via info@skw.be.
U krijgt vijf minuten de tijd om uw vraag toe te lichten. U krijgt meteen een antwoord op uw vraag.