Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Eerste inschrijving of her-inschrijving niet-Belg

U beschikt nog niet over een Belgisch verblijfsdocument en wenst ingeschreven te worden in Sint-Katelijne-Waver voor een periode langer dan 3 maanden.

Bent u uitgeschreven geweest naar het buitenland als niet-Belg of afgevoerd van ambtswege, dan kan u ook een afspraak maken om een herinschrijving te bekomen.

Verhuist u van een andere naar Sint-Katelijne-Waver of binnen de gemeente Sint-Katelijne-Waver dan kan u uw adreswijziging hier doorgeven, maar informatie op pagina adreswijziging.

Voor wie

De mogelijkheid tot inschrijving is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Deze mogelijkheden zullen door onze dienst vreemdelingenzaken bekeken worden.

Hoe aanvragen

STAP 1: Mail sturen naar vreemdelingenzaken@skw.be met volgende gegevens:

                        naam en voornaam;

                        mailadres;

                        gsmnummer;

                        kopie identiteitskaart of paspoort;

                        datum aankomst in België;

                        adres waar men gaat ‘wonen of verblijven’; 

                        procedure die u wenst te volgen. 

STAP 2:  Dienst vreemdelingenzaken neemt met u contact op.  

Kostprijs

Sinds 2 maart 2015 moeten sommige vreemdelingen een bijdrage betalen aan Vreemdelingenzaken om de administratieve kosten te dekken van de behandeling van hun aanvraag. 

Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u deze bijdrage niet betalen. 

Voor meer informatie over de bijdrage en hoe deze te betalen, kan u terecht op de website van dienst Vreemdelingenzaken of u kan mailen naar vreemdelingenzaken@sintkatelijnewaver.be.

Wat meebrengen

  • paspoort
  • nationale identiteitskaart (enkel voor EU burger)
  • alle documenten die relevant zijn voor je verblijfsprocedure, opgevraagd door dienst vreemdelingenzaken: arbeidsovereenkomst, huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel uit de kruispuntbank, documenten van advocaat...
  • eventueel betalingsbewijs van de retributie (indien dit aangegeven wordt door onze dienst vreemdelingenzaken)
  • recente pasfoto