Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Eerste inschrijving of her-inschrijving niet-Belg

U beschikt nog niet over een Belgisch verblijfsdocument en wenst ingeschreven te worden in Sint-Katelijne-Waver voor een periode langer dan 3 maanden.

Bent u uitgeschreven geweest naar het buitenland als niet-Belg of afgevoerd van ambtswege, dan kan u ook een afspraak maken om een herinschrijving te bekomen.

Verhuist u van een andere naar Sint-Katelijne-Waver of binnen de gemeente Sint-Katelijne-Waver dan kan u uw adreswijziging hier doorgeven, maar informatie op pagina adreswijziging.

Voor wie

De mogelijkheid tot inschrijving is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Deze mogelijkheden zullen door onze dienst vreemdelingenzaken bekeken worden.

Hoe aanvragen

Stap 1: stuur een mail naar vreemdelingenzaken@skw.be met volgende informatie:

  • kopie van alle pagina's van uw paspoort met informatie en stempels op (ook oudere stempels)
  • kopie van uw geldig visum indien in uw bezit of ene verblijfskaart van een ander EU-land
  • datum aankomst in België
  • adres waarop u ingeschreven dient te worden
  • procedure op basis van welke u zich wil inschrijven en een Belgische verblijfskaart wil aanvragen

Stap 2: de dienst vreemdelingenzaken kijkt uw aanvraag na en maakt de nodige documenten op indien u in aanmerking komt voor de aanvraag. De dienst vreemdelingenzaken zal u contacteren zodat u een afspraak kan maken via de website.

Stap 3: onderaan deze pagina kan u een afspraak maken om uw aanvraag te komen ondertekenen en afhalen, u dient zich dus persoonlijk aan te bieden bij ons vreemdelingenloket. U brengt voor deze afspraak een recente pasfoto mee en de documenten die de dienst vreemdelingenzaken bij u opvraagt.

Kostprijs

Sinds 2 maart 2015 moeten sommige vreemdelingen een bijdrage betalen aan Vreemdelingenzaken om de administratieve kosten te dekken van de behandeling van hun aanvraag. 

Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u deze bijdrage niet betalen. 

Voor meer informatie over de bijdrage en hoe deze te betalen, kan u terecht op de website van dienst Vreemdelingenzaken of u kan mailen naar vreemdelingenzaken@sintkatelijnewaver.be

Wat meebrengen

  • paspoort
  • nationale identiteitskaart (enkel voor EU burger)
  • alle documenten die relevant zijn voor je verblijfsprocedure, opgevraagd door dienst vreemdelingenzaken: arbeidsovereenkomst, huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel uit de kruispuntbank, documenten van advocaat...
  • eventueel betalingsbewijs van de retributie (indien dit aangegeven wordt door onze dienst vreemdelingenzaken)