Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Wanneer aanvragen van een evenement

Wil je een deel van de openbare weg gebruiken, organiseert u een openbaar evenement in open lucht of op privé terrein, organiseer je een fuif in één van de feestzalen in onze gemeente,...? Vraag dan toelating via het digitale formulier.

Definitie: wat is een evenement

Evenementen zijn periodieke of eenmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten, kermis, …

De gebeurtenissen worden publiek aangekondigd, gaan op een welbepaald tijdstip door, zijn tijdelijk, zijn openbaar of privé al of niet tegen betaling.

Het maakt niet uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, in een open of afgesloten ruimte.

Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, (muziek)festivals- of wijkfeesten, huwelijks- of andere feesten in je tuin, sportmanifestaties, fuiven van jeugdbewegingen, jaarmarkten, speelstraten,...

Ook evenementen op plaatsen die ingericht zijn om evenementen te hosten, vallen hieronder, zoals parochiezalen, kantines van voetbalclubs, …

Aanvraagtermijnen

Voor alle evenementen waar minder dan 1.500 bezoekers worden verwacht, vraagt je dit ten laatste vier weken op voorhand aan.

  • Dat geldt voor alle evenementen.
  • De administratie neemt je aanvraag in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk een bericht als er ergens een probleem is.

Voor evenementen waar meer dan 1.500 bezoekers worden verwacht, vraagt je dit ten laatste drie maanden op voorhand aan.

Deel deze pagina