Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Dorpskernvernieuwing Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Tussen september en december 2017 werden verschillende activiteiten georganiseerd om de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver te bevragen naar hun suggesties voor de dorpskernvernieuwing. Momenteel worden de voorgestelde scenario's intern onderzocht op haalbaarheid.

Het dorpskernvernieuwingsproject 'Waver in 't nieuw' bestaat uit vier fasen:

  • fase I: verzamelen van ideeën en dromen (afgerond)
  • fase II: ordenen van ideeën en dromen (afgerond)
  • fase III: uitdenken van mogelijke scenario's (afgerond)
  • fase IV: presenteren van de resultaten (in voorbereiding)

Wat is het resultaat van de bevraging bij inwoners?

Alle voorstellen en ideeën werden verwerkt in een belevingskaart. Er worden negen thema's op behandeld:

Mobiliteit - parkeren - groen - erfgoed - ontspanning - scholen - wonen - handel en horeca - varia.

Per thema krijgt u een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten volgens de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Waar zijn we nu mee bezig?

Tijdens fase III ging studiebureau BUUR samen met een 15-tal inwoners aan de slag om de ingediende voorstellen te bespreken. Uiteindelijk zijn er enkele scenario's uitgewerkt. Momenteel bekijken we intern welke scenario's haalbaar zijn.