Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Wegenis- en rioleringswerken Lindestraat en Populierenstraat

Op dinsdag 24 oktober starten het gemeentebestuur en Pidpa-Hidrorio met wegenis- en rioleringswerken in de Populierenstraat en een deel van de Lindestraat.

Werfzone

  • Lindestraat tussen Liersesteenweg en Kanadastraat (kruispunten niet inbegrepen)
  • Populierenstraat

Het project

Pidpa-Hidrorio zal nieuwe, gescheiden riolering aanleggen.

Het gemeentebestuur staat in voor de vernieuwing van alles boven de grond. We zorgen voor een nieuwe rijbaan en nieuwe voetpaden.

De werken creëren een klimaatrobuuste woonomgeving. Zo komen er parkeerstroken uit waterdoorlatend materiaal en twee wadi's achteraan in de Populierenstraat. De nieuwe regenwaterriool zal het water niet meteen afvoeren, maar het in de bodem laten infiltreren. 

Timing

De werken gingen van start op dinsdag 24 oktober ter hoogte van de Liersesteenweg.

In de week van 19 februari werd de toplaag in beton gegoten in het eerste stuk van de Lindestraat en in de Populierenstraat. Deze moet uitdrogen tot 11 maart. Dan start de aannemer daar met het aanleggen van de voetpaden en het afwerken van de opritten naar de woningen. Half mei moet dit alles klaar zijn.

Vanaf 11 maart starten ook de werken in het tweede stuk van de Lindestraat, namelijk tussen Populierenstraat en Kanadastraat (kruispunt Kanadastraat blijft vrij). Ook hier komt nieuwe gescheiden riolering en een nieuwe weginrichting. De aannemer zal eerst twee maanden nodig hebben om de riolering in de grond te steken. Als dat vlot verloopt, kan hij half mei starten met het aanleggen van de nieuwe rijbaan in beton. In de tweede helft van juni moeten ook hier alle werken klaar zijn.

Verkeersimpact

Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Verkeer dat de wijk Hogevelden wil in- of uitrijden, moet dat doen via het kruispunt Hogevelden - Liersesteenweg.

Aangezien de werken starten tegen de Liersesteenweg, zal er op de Liersesteenweg een corridor voorzien worden voor fietsers. Autoverkeer moet over deze korte afstand op de middenberm rijden.

Infomomenten

Bewonersvergadering 3 oktober 2023

Op dinsdag 3 oktober 2023 organiseerde het gemeentebestuur een infovergadering voor de bewoners waar de uitvoering werd toegelicht. De presentatie vind je onderaan deze pagina.

Bewonersvergadering 13 september 2022

Op dinsdag 13 september 2022 organiseerde het gemeentebestuur een infovergadering voor de bewoners waar het de plannen voorstelde. De presentatie vind je onderaan deze pagina.

Kernraad 8 mei 2023

Tijdens de kernraad van 8 mei 2023 gaven we een stand van zaken van dit project. Je kan de kernraad herbekijken via onze Youtube-pagina. Het stuk over de Lindestraat en Populierenstraat begint na 26:33 minuten.

Bewonersvergadering 3 oktober 2023

Tijdens deze bewonersvergadering kregen de inwoners van de werfzone nogmaals de uitleg over wat er allemaal te gebeuren staat en welke impact dit heeft voor hen. 

Definitieve plannen

Op basis van de bemerkingen van bewoners tijdens de infovergadering van september 2022 en ook nadien nog, werd het toen voorgelegde plan nog licht bijgestuurd.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 maart werden de plannen definitief vastgelegd. U kunt ze downloaden onderaan deze pagina.

Afkoppeling regenwater

Tijdens de infovergadering spraken we onder meer over afkoppeling van hemelwater en over regenwaterputten. Onderstaande links bevatten interessante informatie over de subsidies die je hiervoor kan verkrijgen:

Deel deze pagina