Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Wegenis- en rioleringswerken Lindestraat en Populierenstraat

Het gemeentebestuur en Pidpa-Hidrorio plannen binnenkort wegenis- en rioleringswerken in de Populierenstraat en een deel van de Lindestraat (tussen Liersesteenweg en Kanadastraat). We zullen er een nieuwe, gescheiden riolering aanleggen en de weginfrastructuur mooi en veilig herinrichten. 

Infomomenten

Bewonersvergadering 13 september 2022

Op dinsdag 13 september 2022 organiseerde het gemeentebestuur een infovergadering voor de bewoners waar het de plannen voorstelde. De presentatie vind je onderaan deze pagina.

Kernraad 8 mei 2023

Tijdens de kernraad van 8 mei 2023 gaven we een stand van zaken van dit project. Je kan de kernraad herbekijken via onze Youtube-pagina. Het stuk over de Lindestraat en Populierenstraat begint na 26:33 minuten.

Definitieve plannen

Op basis van de bemerkingen van bewoners tijdens de infovergadering van september 2022 en ook nadien nog, werd het toen voorgelegde plan nog licht bijgestuurd.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 maart werden de plannen definitief vastgelegd. U kunt ze downloaden onderaan deze pagina.

Afkoppeling regenwater

Tijdens de infovergadering spraken we onder meer over afkoppeling van hemelwater en over regenwaterputten. Onderstaande links bevatten interessante informatie over de subsidies die je hiervoor kan verkrijgen: