Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Wegenis- en rioleringswerken Wilsonstraat en Bosbeekweg

In oktober 2023 starten het gemeentebestuur en Pidpa-Hidrorio met de heraanleg van het eerste deel van de Wilsonstraat en de Bosbeekweg.

Werfzone

Wilsonstraat tussen Markt en Halewijnstraat

Bosbeekweg

Het project

Aanleg van nieuwe en gescheiden riolering. Het regenwater van de Wilsonstraat leiden we naar de Dorpsbeek, dat van de Bosbeekweg komt lokaal in open grachten terecht. Het afvalwater van beide straten voeren we af naar een zuiveringsstation.

Bovengronds zullen we de rijbaan vernieuwen. De Wilsonstraat zullen we heraanleggen in asfalt met een breed voetpad richting het Bosbeekhof en De Plek. Zo kan iedereen vlot en veilig wandelen tussen de Markt en de zorgsite. Omdat ook parkeren belangrijk is, voorzien we langs de straat ook meerdere parkeervakken. Enkele bomen zorgen voor een frisse, groene toets.

Tot aan de Offendonkstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hier komen fietssuggestiestroken die vervolgens overgaan in aanliggende fietspaden. Vergelijkbaar met de Stationsstraat. Een asverschuiving net voor de Markt moet aankomende verkeer afremmen.

In de Bosbeekweg zullen we na de rioleringswerken de karakteristieke kasseien terugleggen. Aan beide kanten komt wel een strookje beton voor de fietsers en voetgangers.

Timing

De werken starten in de eerste week van oktober 2023. Ze zullen verlopen in twee fases:

  • fase 1: Dorpsbeek tot Den Haes
  • fase 2: Markt tot Dorpsbeek + Bosbeekweg (na Nieuwjaar)

Als alles naar wens verloopt, zijn de werken tegen het bouwverlof van 2024 (juli) afgerond. 

Intussen werken we ook al aan de plannen voor de heraanleg van het vervolg van de Wilsonstraat. Dat hopen we over enkele jaren te realiseren.

Verkeersimpact

Tijdens de werkzaamheden zal er geen verkeer mogelijk zijn op de Wilsonstraat tussen de Markt en Den Haes. Verkeer moet omrijden via de Duffelsesteenweg en de Halewijnstraat. 

Ook voetgangers en fietsers moeten de omleiding volgen. Voor hun eigen veiligheid is het niet toegelaten dat zij zich in de werfzone begeven.

Bereikbaarheid parking Huis van de Verenigingen: Tijdens fase 1 blijft deze parking bereikbaar komende van de Markt. Vanaf de start van fase 2 zal dat niet meer lukken. Dan nemen we de paaltjes achteraan weg zodat je deze parking via de Duffelsesteenweg kunt bereiken

Bereikbaarheid Den Haes: Binnenkort zal de toegang tot De Haes vanaf de Wilsonstraat afgesloten worden. Bewoners van Den Haes ontsluiten de wijk vanaf dat moment via Katelijnestraat en Voorland. De paaltjes zullen weggenomen worden.

Bereikbaarheid Bosbeekhof en De Plek: Tijdens de werken zal de hoofdingang niet bereikbaar zijn via de Wilsonstraat, ook niet te voet. Het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum zullen eveneens te bereiken zijn via Voorland en Katelijnestraat. Te voet zijn het Bosbeekhof en De Plek tot Nieuwjaar nog te bereiken via de Bosbeekweg en het wandelpad richting het park achter Residentie Offendonk. Wanneer fase 2 begint, zal ook dat niet meer lukken. 

De Lijn: Ook de bussen van De Lijn volgen de omleiding via Duffelsesteenweg en Halewijnstraat. Zij doen dat al vanaf 25 september.

Communicatie

Tijdens de voorbije kernraden gaven we regelmatig een stand van zaken over dit project. U kunt deze uiteenzettingen herbekijken via de pagina van de kernraad.

Op 28 augustus organiseerden we een infoavond voor de buurtbewoners. De presentatie van die avond vindt u onderaan deze pagina.

Via Hoplr en de gemeentelijke website en nieuwsbrief zullen we de bredere bevolking informeren.