Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Zwerfvuilactie voor verenigingen

Om de burgers te sensibiliseren en actief te betrekken rond de problematiek van zwerfvuil wordt de mogelijkheid geboden aan de verenigingen, buurtcomités en scholen van Sint-Katelijne-Waver tot het adopteren van een berm. Dit betekent dat zij instaan voor het verwijderen van het zwerfvuil langs de bermen van de bijhorende straat, alsook de beek, het voetpad, fietsverbinding en/of het fietspad.

Voor wie

  • Socio-culturele, sport of jeugdvereniging erkend door het college van burgemeester en schepenen;
  • een samenwerkingsverband van socio-culturele, sport of jeugdverenigingen erkend door het college van burgemeester en schepenen;
  • gemeentelijke adviesraden;

Politieke partijen kunnen nooit aanspraak maken op deze toelage.

Voorwaarden

Het is verplicht om minstens drie opruimacties en maximum vier opruimacties te organiseren per vereniging, buurtcomité of school. Enkel de scholen kunnen mits goedkeuring van het college afwijken van deze verplichting om slechts één of twee opruimacties uit te voeren.

Tijdens de zwerfvuilactie wordt zowel het zwerfvuil van de berm(en) als van het aanliggend voetpad, fietspad en beek mee opgeruimd. Restafval en pmd worden gescheiden.

Hoe aanvragen

U dient uw inschrijvingen van de blokken die u wenst te adopteren door te geven tot en met 15 januari 2024, aan het gemeentebestuur via onderstaand formulier. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van de verschillende blokken.

In eerste instantie kan iedere vereniging één blok adopteren. Zijn er dan nog blokken niet toegewezen, dan kunnen verenigingen die dit wensen meerdere blokken adopteren.

Als u een actie uitvoert, vraagt u dat drie weken vooraf aan bij de dienst Omgeving via onderstaand aanmeldingsformulier. Dan kunnen zij voor het nodige materiaal zorgen.

Kostprijs

De toelage bedraagt 0,04 euro per geruimde meter berm.

Deel deze pagina