Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Kids-ID niet-Belgisch kind: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen met een vreemde nationaliteit onder de 12 jaar

Voor niet-Belgische kinderen, jonger dan 12, kan je een elektronische kids-ID aanvragen. De verlenging ervan kan afhankelijk zijn van specifieke voorwaarden.

Opgelet: dit kinderpasje is GEEN reisdocument. Ouders die met hun kinderen willen reizen dienen steeds ook een geldig identiteitsdocument voor hun kind op zak te hebben. Met dit kinderpasje toont u enkel aan dat uw kind legaal in België verblijft.

Voor wie

EU of niet-EU burgers jonger dan 12 jaar die zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister in België.

Eén van de ouders (in geval van pleegouder of voogd: vonnis of bewijs van ouderlijke macht of pleegzorg meebrengen) komt samen met het kind naar het loket Vreemdelingenzaken.

Hoe aanvragen

Kids-ID aanvragen (op eigen initiatief)

 • De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als u met uw kind naar het buitenland gaat in combinatie met de identiteitskaart van het land van herkomst.
 • U vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.
 • Het aanmaken van de Kids-ID duurt 2 tot 3 weken. In drukke periodes kan de aanmaaktermijn oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor u op reis vertrekt.
 • Wie de Kids-ID te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure zijn hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met uw gemeente.

Is de Kids-ID gestolen? Meld de diefstal van de kaart eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of ID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Kids-ID afhalen

 • Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per post:
  • een pukcode om de kaart te activeren
  • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen (vanaf 6 jaar)
  • een code ‘contact ouders’ om het cascadesysteem ‘Hallo Ouders’ te activeren.
 • Neem de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Het kind moet niet aanwezig zijn bij de activering van de codes in het gemeentehuis.

Kostprijs

Afhankelijk van het verblijfsstatuut bedraagt de prijs €7.70 of €10.70

Wat meebrengen

 • Ouder en kind (tenzij jonger dan 1 jaar) zijn aanwezig op de afspraak. 
 • Paspoort.
 • Vorig kinderpasje (indien van toepassing).
 • 1 recente pasfoto indien het kind jonger is dan 6 jaar. Oudere kinderen kunnen een foto aan het loket laten nemen.
 • Wanneer de verlenging van het kinderpasje onderworpen is aan specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld bij gezinshereniging art. 10) komen daar nog documenten bij: bewijs van inkomsten van de referentiepersoon, bewijs mutualiteit, bewijs huisvesting… Voor meer informatie, zie uw instructies van vorig jaar of contacteer het team Vreemdelingenzaken.

Deel deze pagina