Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Toekomstkader inspraak en participatie

Gepubliceerd op  do 14 nov 2019
Sint-Katelijne-Waver wil een participatieve gemeente zijn voor iedereen en daar zetten we volop op in. Op 13 november organiseerden we een infoavond waarop we het kader schetsten waarbinnen we dat willen aanpakken. De presentatie van die avond is nu beschikbaar op onze website.

We leven in een gemeente die voortdurend in verandering is. Wanneer burgers, samenleving en gemeentebestuur veranderen, dan heeft dat gevolgen voor het participatiebeleid van Sint-Katelijne-Waver. Bovendien bevat het decreet lokaal bestuur, dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, een belangrijk onderdeel inzake burgerparticipatie.

Met het toekomstkader willen we volgende zaken bereiken:

  • Meer en meer kwalitatieve participatie
  • Meer oplossingsgericht samenwerken
  • Meer verbindingen met burgers onderling en met het bestuur
  • Onzichtbare vrijwilligers meer in de kijker zetten

Hieronder kan u de presentatie raadplegen die als leidraad gehanteerd werd op de infoavond van 13 november 2019.