Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Gezonde gemeente

Sint-Katelijne-Waver heeft het ‘Charter van gezonde gemeente’ ondertekend.

Het is dan ook onze missie om onze inwoners zoveel mogelijk gezonde gewoontes aan te reiken. We  willen daarom iedereen aansporen levenslang  te bewegen en/of mensen aan te zetten tot een duurzame gezonde levensstijl. Vanuit het beleid bieden we onze inwoners via verschillende beleidsdomeinen kansen om een gezonde levensstijl aan te nemen.

Tijdens de legislatuur van 2019-2024 zullen we twee grote beleidsdoelstellingen uitvoeren:

  • het nastreven van het verhogen van de gezondheid van onze inwoners;
  • het gezonder maken van de leefomgeving.

Logo Mechelen en Gezond Leven ondersteunen onze diensten hierbij op logistiek vlak.

We zetten in op vier preventiestrategieën:

  • informeren en sensibiliseren: o.a. dikke darmkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker, vaccinaties, valpreventie, warme dagen, …;
  • een gezonde leefomgeving creëren en daaraan gezondheidsacties koppelen: o.a. Generatie Rookvrij, Bankontakt, 10.000 stappenplan, Tournée Minérale, gezonde publieke ruimtes;
  • het maken en laten naleven van afspraken en regels: nog te bepalen;
  • zorg en begeleiding: o.a. Bewegen op verwijzing, Halt2diabetes, Kwispelstappers.

De werkgroep Gezonde Gemeente benadert gezondheid vanuit zes verschillende beleidsdomeinen om de beleidsdoelstellingen en strategieën uit te voeren. De werkgroep komt twee à drie keer per jaar samen om de beleidsdoelstellingen te evalueren en waar nodig bij te stellen,  alsook om een jaarplanning op te maken.

Wil jij ook mee het gezondheidsbeleid vorm geven? Meld je hier aan voor de werkgroep.