Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Gezonde gemeente

Is niet iedereen op de één of andere manier bezig met zijn gezondheid? Maar bezig zijn met gezondheid, dat doe je niet alleen! Daarom ondertekende Sint-Katelijne-Waver het charter voor een ‘Gezonde Gemeente’. Met deze intentieverklaring engageren we ons om verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid in onze gemeente.

Zulk een beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt en dat wij een omgeving creëren die iedereen optimaal stimuleert om gezond te leven.

Om deze intentieverklaring waar te maken, zetten we ons in onze gemeente in voor heel wat verschillende gezondheidsthema’s, waaronder gezonde voeding, rookstop, meer bewegen en minder zitten, geluk en veerkracht en een gezonde omgeving. Onze gemeente wordt hierbij ondersteund door Logo Mechelen.

Werkgroep Gezonde Gemeente

Gezondheid is een thema dat iedereen aanbelangt. De werkgroep Gezonde Gemeente, die één tot twee keer per jaar zou samenkomen, moet de noden van al onze inwoners kunnen opvangen. De werkgroep Gezonde Gemeente biedt een platform voor de inbreng van haar inwoners. Daarom zoeken we inwoners die voor onze gemeente mee nadenken over de noden op vlak van gezondheid. Vrijwilligers die zich aanmelden, worden uitgenodigd om aan de twee overlegmomenten deel te nemen. Iedereen die een bijzondere interesse heeft voor thema’s die aansluiten bij (preventieve) gezondheid is welkom.

Wil jij ook mee het gezondheidsbeleid vorm geven? Meld je hier aan voor de werkgroep. 

Momenteel zet de werkgroep haar schouders onder volgende projecten en thema’s (in alfabetische volgorde):

Deel deze pagina