Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Participatiereglement

Het decreet lokaal bestuur geeft aan de lokale besturen de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Enerzijds zijn er enkele (beperkte) vereisten, zo moet elk lokaal bestuur een participatiereglement opstellen. Anderzijds krijgt elk bestuur de autonomie om te kiezen hoe participatie verder georganiseerd wordt.

In Sint-Katelijne-Waver willen we met het participatiebeleid aandacht hebben voor de samenwerking met de burgers, hen uitgebreid informeren over en betrekken bij onze plannen en acties.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn keurden het nieuwe participatiereglement goed op 1 februari 2021.

Deel deze pagina