Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 maart 2022.

Lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver streeft ernaar digitaal toegankelijk te zijn en iedereen op een gebruiksvriendelijke manier toegang te verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.sintkatelijnewaver.be, www.gloc.be, www.dijkstein.be, www.octopusschool.be en infonet.skw.be en alle bijhorende formulieren, documenten en nieuwsbrieven.

Nalevingsstatus

De websites www.sintkatelijnewaver.be, www.gloc.be, www.dijkstein.be, www.octopusschool.be en infonet.skw.be voldoen gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Onevenredige last

 • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF’s. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

Buiten de werkingssfeer

 • Onze websites linken door naar andere websites en platformen. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1. niveau AA. Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver.

Bevorderen van de toegankelijkheid van onze websites

Het lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver heeft de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze websites te verhogen:

 • Er werd een screeningstool geïnstalleerd op het dashboard in het CMS voor:
  • o Periodieke screening van de ganse sites. Op het dashboard zijn de rapporten terug te vinden.
  • o Screening bij ingave van nieuwe content.
 • Onze webredacteurs kregen:
  • o Een toelichting over webtoegankelijkheid en de screeningstool.
  • o Richtlijnen en tips bij de ingave van nieuwe content.
 • Er werd een ‘hoog contrast switch’-knop geïnstalleerd om het kleurcontrast van tekst op een achtergrond voldoende groot te maken voor mensen met een visuele beperking.
 • Dode linken worden handmatig gecontroleerd en verwijderd.

Kom je een probleem tegen met de webtoegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de dienst communicatie via communicatie@skw.be. Vermeld steeds de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Deel deze pagina