Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Tegemoetkoming in de schade die aangericht is door (landbouw)rampen in het Vlaamse Gewest

Vanaf 1 januari 2020 is het Decreet inzake schade aangericht door rampen in het Vlaamse Gewest in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen.  Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en wordt behandeld door het Vlaams Rampenfonds. Meer informatie is te vinden op de website van het VFR .

Voor rampen die zich voordeden tot eind 2019 blijft het onderscheid tussen algemene rampen (behandeld door het Vlaams Rampenfonds) en landbouwrampen (met enkel landbouwschade), behandeld door het Departement Landbouw & Visserij, bestaan.

De rol van de gemeentelijke schattingscommissie

Conform het decreet van 5 april 2019 en het uitvoeringsbesluit van 30 oktober 2020 is er sinds 1 januari 2021 geen formele rol meer weggelegd voor de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten in het kader van het onderzoek tot erkenning van schadelijke natuurverschijnselen als ramp. De processen-verbaal van deze commissie moeten in het kader van de erkenning tot ramp dan ook niet langer overgemaakt worden aan het Vlaams Rampenfonds.

De processen verbaal van deze commissie vormen  slechts één van de elementen die de opgelopen schade van getroffenen van een erkende ramp kunnen staven.

Voor wie

Zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Hoe aanvragen

Stap 1
 
Indien u schade hebt geleden, contacteer eerst uw verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s"). Voor meer info klik hier
Heeft u als Land- en tuinbouwer een brede weersverzekering afgesloten, contacteer dan ook eerst uw verzekeringskantoor.
 
Stap 2
 
Melden van schade veroorzaakt door schadelijke natuurverschijnselen
 
Via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt, dient u zelf rechtstreeks een aanvraag tot erkenning als ramp in. En dit binnen 60 dagen nadat het schadelijke natuurfenomeen zich voordeed. 
  • U dient geen bijlagen toe te voegen bij uw melding.
  • Bij de vraag naar de omvang van de opgelopen schade dient een geraamd schadebedrag vermeld te worden (bedrag in euro)
  • Na een eventuele erkenning als ramp ontvangt de indiener via e-mail automatisch een bericht waarbij hij geïnformeerd wordt dat het schadelijk weersverschijnsel erkend werd als ramp en dat hij/zij, indien gewenst, een aanvraag voor het bekomen van een tegemoetkoming kan indienen.

Indien u toch verkiest om de aanvraag tot erkenning als ramp via een formulier in te dienen, kan dat via onderstaand formulier ingevuld te versturen aan rampenfonds@vlaanderen.be 

Stap 3

Indienen van een aanvraag na erkenning als ramp

Nadat schadelijke natuurfenomenen door de Vlaamse Regering erkend zijn als ramp kunnen getroffenen een aanvraag voor het bekomen van een tegemoetkoming indienen.

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. De aanvrager kan alle nuttige documenten die de opgelopen schade staven als bijlage toevoegen ( foto’s, verslag van een privaat expert, teeltcontracten, het proces-verbaal van de schattingscommissie,…).   

Meer informatie over hoe een aanvraag voor het bekomen van een tegemoetkoming kan ingediend worden, kan u raadplegen via Schadevergoeding rampenfonds aanvragen

Deel deze pagina