Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Aangifte tijdelijke afwezigheid niet-Belg

Verblijft u tijdelijk in het buitenland voor studies, beroepsredenen, gezondheidsredenen…dan moet u dit melden aan het team vreemdelingenzaken.
Uw tijdelijke afwezigheid wordt dan opgenomen in het Rijksregister. Dit is belangrijk om een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister te voorkomen.

Om problemen te vermijden, controleert u bij uw vertrek of u in het bezit bent van een geldige verblijfskaart. Deze moet nog geldig zijn wanneer u terug naar België wil komen. U kan bij het gemeentebestuur wel een vroegtijdige verlenging aanvragen.

Vreemdelingen die enkel in het bezit zijn van een attest van immatriculatie, zijn niet in de mogelijkheid om te reizen en kunnen dus niet tijdelijk afwezig zijn.

Je ontvangt een "bijlage 18 - attest van vertrek". Hiermee kan je naar België terugkeren, mits een geldige verblijfskaart en een geldig paspoort.

Voor wie

Elke vreemdeling met een elektronische vreemdelingenkaart die voor een periode van 3 maanden tot 1 jaar in het buitenland zal verblijven.

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen in verband met uw gezondheid
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

Bijkomend moet u een hoofdverblijfplaats hebben waar u op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. U kunt de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar.

Voorwaarden

Basisregel extra info
U kan elk moment terugkeren naar uw hoofdverblijfplaats U bent (mede)eigenaar of (mede)huurder of u beschikt over een hoofdverblijfplaats waar onmiddellijke intrekking mogelijk is
U moet voldoende belangen behouden op uw hoofdverblijfplaats
 • is uw woning onbewoond, dan dient ze voldoende bemeubeld te zijn.
 • Is uw woning bewoond door 1 of meerdere gezinsleden dan dienen die reeds van voor de aanvang van de tijdelijke afwezigheid in de woning te verblijven.
De afwezigheid mag niet voor onbepaalde tijd zijn  U riskeert ambtshalve afvoering

Hoe aanvragen

U moet uw tijdelijke afwezigheid persoonlijk aangeven bij de dienst vreemdelingenzaken van uw gemeente. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. U kunt de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat u niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval wordt u afgevoerd uit het register.

Wanneer u meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op uw hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van uw tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover uw huidige woonplaats niet gekend is.

Kostprijs

Gratis

Reglement

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

Wat meebrengen

Uw elektronische vreemdelingenkaart.

Een tijdelijke afwezigheid aanvragen is uitsluitend mogelijk op afspraak.