Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bestuurderspas - Individueel bezoldigd personenvervoer - Aanvraag

Het nieuwe taxidecreet voert vanaf 1 juli 2020 de bestuurderspas in. Elke chauffeur van een Vlaamse stad of gemeente dient over deze pas te beschikken.

Een bestuurderspas is geldig voor een periode van vijf jaar.

Voorwaarden

De kandidaat kan het beroep van bestuurder van een voertuig bestemd voor individueel bezoldigd personenvervoer uitoefenen als hij/zij voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 • minstens 21 jaar oud zijn;
 • hij beschikt minstens twee jaar over een rijbewijs en geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer;
 • hij woont in België of beschikt over een gekozen woonplaats waar hem elke oproeping of officiële betekening geldig kan worden gedaan;
 • hij heeft de toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België als de bestuurder een buitenlandse staatsburger is;
 • hij beschikt over een minimale kennis van het Nederlands:
  • op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen of;
  • op het niveau A2 van het Europees referentiekader voor Talen en hij bewijst binnen twee jaar na het bekomen van de bestuurderspas dat hij over het niveau B1 beschikt;
 • hij beschikt over de vereiste kennis over het vervoer van personen met beperkte mobiliteit, als hij ritten uitvoert met voertuigen die aangepast zijn aan het vervoer van personen in een rolstoel;
 • hij in België of het buitenland geen van de volgende in kracht van gewijsde gegane veroordelingen heeft opgelopen:
  • een criminele straf, al dan niet met uitstel;
  • een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer dan zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste tien jaar;
  • een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van drie tot zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste vijf jaar;
  • correctionele veroordelingen of politieveroordelingen die, bij elkaar opgeteld, meer dan drie maanden gevangenisstraf in hoofdzaak bedragen, met of zonder uitstel, gedurende de laatste drie jaar;
  • meer dan vijf veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de tweede graad;
  • meer dan drie veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de derde of vierde graad;
  • meer dan één veroordeling, al dan niet met uitstel, voor het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Hoe aanvragen

De bestuurderspas dient aangevraagd te worden via de centaurus databank van de Vlaamse Overheid. De aanvraag gebeurt met uw ID-kaart en een kaartlezer. 

De bestuurderspas wordt aangemaakt door de stad of gemeente waar u woont, dus u dient hem daar dan ook af te halen.

Kostprijs

Op een bestuurderspas is een retributie van toepassing die jaarlijks wordt aangepast aan het indexcijfer. 

De kostprijs voor het jaar 2023 bedraagt: 23,43 euro.

Een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Afhandeling

De gemeente bevestigt de ontvangst van de aanvraag van een bestuurderspas en controleert of de aanvraag volledig is. Indien niet, dan wordt de aanvrager gecontacteerd met de vraag om de ontbrekende documenten te bezorgen.

Is de aanvraag volledig, dan wordt de bestuurderspas binnen de twintig dagen uitgereikt.

Weigeringsbeslissingen worden aan de aanvrager kenbaar gemaakt.

Wat meebrengen

Hou volgende documenten bij de hand wanneer u de aanvraag indient: 

 • Kopie ID-kaart voor- en achterkant
 • Kopie rijbewijs (met geldige medische geschiktheid) voor- en achterkant
 • Recent uittreksel strafregister, model 596-1.28. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Diploma Nederlandstalig secundair onderwijs of diploma Nederlandstalig onderwijs B1 (of A2 gedurende eerste twee jaar).