Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Wijk- en buurtfeesten (subsidie)

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver erkent het belang van een hecht sociaal weefsel in straten, buurten en wijken en wil de bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. Dit reglement voorziet in logistieke en financiële ondersteuning van projecten die als doel hebben de sociale contacten in een straat, buurt, wijk, plein, … te bevorderen.

Voorwaarden

Het project moet zich richten tot alle bewoners van de buurt, ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuigingen en ongeacht hun persoonlijke situatie. Alle bewoners van de buurt moeten een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

De initiatiefnemers moeten in de betrokken straat of buurt wonen.

Het wijk- of buurtfeest moet op een duurzame wijze georganiseerd worden.

Hoe aanvragen

Dien uw aanvraag ten laatste één maand voor het evenement in via de link onderaan deze pagina.

Kostprijs

De subsidie bedraagt maximum 200 euro. 

Een overzicht van de onkosten die voor subsidiëring in aanmerking komen, vindt u in het reglement.

Afhandeling

Het subsidiebedrag wordt uitbetaald op voorlegging van het verslagformulier met betaalbewijzen of facturen.

Deel deze pagina