Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Intergemeentelijke samenwerking

Igemo

Wat: Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Jan Broes, Sarah De Keyser (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur: voordracht Bart De Boeck
 • in de raad van bestuur met raadgevende stem: Jos Moeyersons

Website: www.igemo.be
Raad van bestuur: notulen
Algemene vergadering: notulen


Ivarem

Wat: Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Sven Vercammen, Bart De Boeck (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur: Sylke Pex

Website: www.ivarem.be


Pidpa

Wat: Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij Provincie Antwerpen

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Jan Broes, Jeroen Baeten (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur: Kristof Sels
 • in de raad van bestuur met raadgevende stem: Kris Hapers
 • in adviescomité HidroRio: Bart De Boeck
 • in adviescomité Watervoorziening: Bart De Boeck

Website: www.pidpa.be

Iverlek

Wat: beheerder elektriciteitsnet

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Sylke Pex en Sven Verelst (plaatsvervanger)
 • Regionaal bestuurscomité Mechelen: Sven Verelst

Website: www.fluvius.be

TMVS dv.

Wat: dienstverlenende vereniging voor aanbestedende overheden

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering Sander Jeurissen, Geert Vertommen (plaatsvervanger)

Website: www.farys.be/nl/tmsv-ds
Statuten: Gecoördineerde statuten

Cipal

Wat: Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Sylke Pex, Sarah De Keyser (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur werden 15 bestuurders aangeduid. Onze gemeente is hier niet rechtstreeks in vertegenwoordigd.

Website: www.cipal.be

Zefier cvba

Wat: coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen van Eandis bundelt

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Sven Verelst, Sven Vercammen (plaatsvervanger)

Website: www.fluvius.be

VVSG

Wat: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de raad van bestuur: Tom Ongena
 • in de algemene vergadering: Sven Verelst, Sarah De Keyser (plaatsvervanger)
 • in bestuurlijke commissie "Krachtige besturen": Kristof Sels

Website: www.vvsg.be

OVSG

Wat: Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Sarah De Keyser, Eric Janssens (plaatsvervanger)

Website: www.ovsg.be

Reaffectatiecommissie scholengemeenschap

Wat: Het personeelskader van een school is sterk afhankelijk van het aantal leerlingen. Als het leerlingenaantal daalt, verdwijnen er arbeidsplaatsen – eerst de tijdelijke, dan de vastbenoemde. Voor deze vastbenoemde personeelsleden zoekt de gemeente een nieuwe betrekking in één van de andere scholen van de scholengemeenschap. De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap beslist hierover.

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de reaffectatiecommissie: Sarah De Keysers, Eric Janssens, An Coen. Sander Jeurissen, Karolien Frans en Sven Vercammen als plaatsvervangers

Website: /

Woonstroom

Wat: sociale huisvestingsmaatschappij

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Mark Christien, Sylke Pex (plaatsvervanger)

Website: www.volkswoningenduffel.be

Regionaal Landschap Rivierenland vzw

Wat: bewaart en verstevigt de streekidentiteit door projecten uit te werken rond landschapszorg, natuurbehoud, educatie en landschapsrecreatie

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Bart De Boeck, Jan Broes (plaatsvervanger)
 • in de raad van bestuur: Bart De Boeck

Website: www.rlrl.be

Centrum voor Basiseducatie Open School regio Mechelen

Wat: onderwijsinstelling voor volwassenen

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Sarah De Keyser

Website: www.basiseducatie.be/cbe-open-school-regio-mechelen

GAS-Rivierenland

Wat: interlokale vereniging gemeentelijke administratieve sancties arrondissement Mechelen

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Kristof Sels, An Coen (plaatsvervangers)

Website: www.gasrivierenland.be

Bosgroep Antwerpen Zuid

Wat: vzw die private boseigenaars ondersteunt bij het beheer van hun bos

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Jan Broes, Sander Jeurissen (plaatsvervanger)

Website: www.bosgroepen.be/antwerpen-zuid-2

ECOSO vzw

Wat: Ecologisch en Sociaal Ondernemen (o.a. door uitbaten van kringwinkels)

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: An Coen

Website: www.ecoso.be

Lokaal Gezondheidsoverleg Mechelen (LOGO)

Wat: gezondheidspromotie en ziektepreventie

Gemeentelijke en OCMW vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Sarah De Keyser

Website: www.logomechelen.be

vzw Dierenbescherming Mechelen

Wat: opvangcentrum voor gevonden, afgestane en in beslag genomen dieren

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: An Coen
 • in de raad van bestuur: An Coen

Website: www.dierenbeschermingmechelen.be

Beheerscomité Scholengemeenschap Anker

Wat: samenwerkingsorgaan tussen de basisscholen uit Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Bonheiden

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in het beheerscomité: Sarah De Keyser, An Coen. Eric Janssens is plaatsvervanger

Website: www.sganker.be/sganker

Poolstok

Wat: Vlaams selectiecentrum voor overheidspersoneel

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: An Coen

Website: www.poolstok.be

Interlokale vereniging Mozaïek

Wat: interlokale vereniging van de Bodukap-gemeenten voor cultuur

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in het beheerscomité: Sarah De Keyser, Eric Janssens (plaatsvervanger)

Website: /

ERSV vzw

Wat: Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen. ERSV als geheel heeft als doel de streekontwikkeling op gebied van werkgelegenheid en economie te bevorderen.

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering:  Björn Cloots, Divan Nas (plaatsvervanger)

Website: /

Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

Wat: staat in voor het openbaar bus- en tramvervoer in Vlaanderen

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Eric Janssens, Sven Verelst (plaatsvervanger)

Website: www.delijn.be

Gemeentelijk Holding in vereffening

Wat: De Gemeentelijke Holding was een Belgische holding opgericht in 1996 en waarvan alle Belgische gemeenten en provinciebesturen aandeelhouder zijn. Sinds 2013 is de holding in vereffening.

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Sven Verelst, Eric Janssens (plaatsvervangers)

Website: www.gemeentelijkeholding.be

Vereniging voor Openbaar Groen vzw

Wat: vereniging van Vlaamse steden en gemeenten met als doel het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Jan Broes
 • in de raad van bestuur: Jan Broes

Website: www.vvog.info

Bekkenbestuur Dijle-Zennebekken

Wat: overlegplatform over waterbeleid en waterbeheer

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in het bekkenbestuur: Jan Broes, Bart De Boeck (plaatsvervanger)

Website: www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken

Bekkenbestuur Netebekken

Wat: overlegplatform over waterbeleid en waterbeheer

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in het bekkenbestuur: Jan Broes, Bart De Boeck (plaatsvervanger)

Website: www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken

Overlegcomité Scholengemeenschap (OCSG)

Wat:  In het OCSG onderhandelen de verschillende schoolbesturen met de onderwijsvakbonden over de beslissingen die ze in het kader van de bevoegdheden van de scholengemeenschap wensen te nemen en die gevolgen hebben voor de personeelsleden van de scholen.

gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in het overlegcomité: Sarah De Keyser, Eric Janssens en An Coen. Bart De Boeck, Jan Broes en Sven Verelst als plaatsvervangers.

Website: /

Lokaal Overlegplatform regio Mechelen (LOP)

Wat: Het Lokaal Overleg Platform zet zich in voor de gelijke kansen van alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Algemene taken van het LOP zijn ondersteuning, bemiddeling, analyse en advies op alle onderwijsniveaus.

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in het overlegplatform: Sarah De Keyser, Eric Janssens (plaatsvervanger)

Website: www.lop.be

Gemeenschappelijk Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Wat: Dit door de Welzijnswet verplicht orgaan richt zich op de preventie en bescherming van de werknemers van het bedrijf.

Gemeentelijke en OCMW vertegenwoordiger:

 • in het beheerscomité: An Coen

Website: /

vzw Winkelpromotie

Wat: promoot Sint-Katelijne-Waver als winkelgemeente

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: Sarah De Keyser
 • in de raad van bestuur: Kristof Sels, Sven Verelst en Annick Cailloux (coördinator lokale economie)

Website: www.skwinkel.be

Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne

Wat: De Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne is een netwerk van partners, zowel professionelen als mantelzorgers en vrijwilligers, met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in haar regio wonen, werken en/of leven. De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood met al zijn mogelijkheden en noden staan centraal in dit netwerk.

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de cluster lokale besturen van de voorlopige zorgraad: Sarah De Keyser, An Coen (plaatsvervanger)

Website: https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-mechelen-katelijne

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen

Wat: centrum voor hulpverlening bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • in de algemene vergadering: An Coen

Website: www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/mechelen

Ketenaanpak dak- en thuislozen

Gemeentelijke vertegenwoordigers:

 • politiek vertegenwoordiger in de stuurgroep: An Coen
 • ambtelijk vertegenwoordiger in de stuurgroep: Wim Aerts

Deel deze pagina