Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Jachtterrein

De verzameling van alle aaneengesloten percelen waarop een jager het jachtrecht heeft, noemt men het jachtterrein. Iedere jager moet jaarlijks een jachtplan van zijn jachtterrein indienen. Dat plan geeft weer op welke percelen hij over het jachtrecht beschikt.

Een jager moet jaarlijks moet ieder jaar vóór 1 april een voorstel van het jachtplan indienen bij de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het jachtterrein ligt (contactgegevens: klik hier).

Wanneer men lid is van een erkende wildbeheereenheid (WBE) , dient deze WBE een aanvraag tot een jachtplan in. Een onafhankelijke jachtrechthouder die niet aangesloten is bij een erkende WBE dient zelf in te staan voor het indienen van het voorstel van jachtplan. Bij het voorstel van jachtplan moet een verklaring gevoegd worden waarin alle leden-jachtrechthouders en de medejachtrechthouders verklaren dat ze akkoord gaan met het voorgestelde jachtplan.

Meer info op www.natuurenbos.be