Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Lokalensubsidie

Erkende jeugdwerkverenigingen kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen voor infrastructuurwerken aan hun lokalen.

Onder meer volgende werken komen in aanmerking (lijst niet-limitatief):

  • Veiligheid: brandveiligheid, werken om te beschermen tegen vocht, veilige constructie (metselwerk, draagbalken, ...), bereikbaarheid van de lokalen
  • Verwarming, verlichting, isolatie
  • Functionaliteit van het lokaal: sanitair, elektriciteit, gas, ruimtelijke mogelijkheden.

Voorwaarden

De jeugdvereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur (zie bepalingen reglement werkingssubsidies).

Het lokaal waarvoor de toelage aangevraagd wordt, moet op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver gelegen zijn.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet ingediend worden voor 1 oktober van het werkjaar volgende op het werkjaar waarvoor de aanvraag werd gedaan (het werkjaar van de verenigingen loopt van 1 september tot 31 augustus).

Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:

  • beschrijving van de werken
  • een afschrift van de eigendomstitel
  • per factuur of rekening een beschrijving van de werken die werden uitgevoerd.

Kostprijs

De toelage bedraagt maximaal 1.500 euro.

Deel deze pagina