Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Parkeerverbod / inname openbaar domein

Voor alle innames van het openbaar domein, met of zonder parkeerverbod, dient u een vergunning aan te vragen bij het gemeentebestuur.

Bij een verhuis of het leveren/afhalen van goederen volstaat het aanvragen van een parkeerverbod.

Indien u bouwt of verbouwt kan het nodig zijn om een deel van het openbaar domein te gebruiken, vb. voor het plaatsen van een container, kraan, stelling, machines, bouwmaterialen, luchtbrug, werfwagen, werktuigen in functie van het bouwen en verbouwen.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet minstens 5 werkdagen vooraf gebeuren via het digitaal formulier of aan het loket openbare werken. Bij een aanvraag van minder dan 5 werkdagen vooraf geldt de spoedprocedure en wordt een bijkomende kost van 20 euro aangerekend. Let op: ook bij een spoedprocedure moet je rekening houden met de verwerkingstijd. Die bedraagt dan 3 werkdagen.

Kostprijs

Het gebruik van de signalisatieborden voor het parkeerverbod is gratis tenzij u wenst dat de borden geplaatst en opgehaald worden door de gemeentediensten. In dat geval zal er een kost van 50 euro worden aangerekend.

Voor een inname openbaar domein zijn de tarieven vanaf 1 januari 2020 als volgt:

U betaalt dan 0,50 euro/m²/dag met een minimumbedrag van 20 euro. 

Voor de plaatsing van een container betaalt u vanaf dan 7,50 euro/dag, ook met een minimumbedrag van 20 euro.

Indien omwille van veiligheidsredenen de openbare weg (voetpad, fietspad, rijweg) geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten, moet een signalisatieplan ingediend worden en een signalisatievergunning aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. In dit geval wordt de belasting voor de eerste dag van afsluiting verhoogd met 50 euro. Per volgende kalenderdag bedraagt de bijkomende belasting 25 euro.

Bij een niet-aangifte of een onjuiste aangifte zal het te betalen bedrag verhoogd worden met 50%.

Afhandeling

Na goedkeuring van de burgemeester en eventuele betaling, zal u de vergunning via mail ontvangen.

Met deze vergunning kan u indien nodig de signalisatieborden afhalen op de gemeentelijke werkplaatsen, Dreefvelden 70.

Uitzonderingen

Inname van het openbaar domein op gewestwegen vraagt u aan bij het Vlaams Gewest. In onze gemeente geldt dit voor Antwerpsesteenweg, Liersesteenweg, Putsesteenweg, Heisbroekweg en Donk. 

U kan hiervoor terecht op de website: wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen.

Een evenement (zoals bijvoorbeeld een wielerwedstrijd) op gewestwegen moet u nog steeds via mail of brief aanvragen.

OPGELET: als u ook een parkeerverbod nodig heeft, moet u dit parkeerverbod wél aanvragen bij de gemeente.

Deel deze pagina