Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Pensioen aanvraag

Dit zijn de pensioenen uit de privésector, dus de werknemerspensioenen en de pensioenen van de zelfstandigen. Dit kan zijn:

  •  een rustpensioen (voor een alleenstaande of een gezin);
  •  een overlevingspensioen (zowel de man als de vrouw kan dit aanvragen);
  •  een inkomensgarantie voor ouderen (het vroegere gewaarborgd inkomen).

Voorwaarden

Het rustpensioen kan ten vroegste 1 jaar voor de gekozen pensioendatum aangevraagd worden en dit ten vroegste vanaf de leeftijd van 59 jaar tenzij je in een speciaal stelsel gewerkt hebt.

Het overlevingspensioen aangevraagd binnen de 12 maanden na overlijden van je echtgenoot gaat in de eerste van de maand tijdens welke hij overleden is indien hij nog geen pensioen genoot of eerste van de maand volgend op het overlijden indien hij wel een rustpensioen genoot. Als je een aanvraag indient meer dan 12 maanden na het overlijden van je echtgenoot, gaat het overlevingspensioen in de eerste van de maand volgend op de aanvraag.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) gaat in de eerste van de maand volgend op de aanvraag indien je aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet.

Hoe aanvragen

Het rustpensioen voor werknemers, zelfstandigen, het overlevingspensioen en de inkomensgarantie voor ouderen dienen persoonlijk aangevraagd te worden:

Kostprijs

Je pensioen aanvragen is gratis.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • als je de aanvraag voor iemand anders doet: volmachtformulier en (kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager

Deel deze pagina