Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Beheer van de onbevaarbare waterlopen

Waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop.

Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 en 3 worden beheerd door de provincie.

Niet-geklasseerde waterlopen: baangrachten langs gemeentewegen worden beheerd door de gemeente.

Niet-geklasseerde waterlopen: baangrachten langs gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer.

 

Voor wie

Bent u eigenaar, huurder of pachter van een grond gelegen aan een onbevaarbare waterloop; dan houdt u best rekening met enkele afstandsregels. Op regelmatige tijdstippen worden er namelijk onderhoudswerken uitgevoerd. 

Reglement

Eén meter langs de oever:

Hier is het verboden om grondbewerkingen uit te voeren of bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Vijf meter langs de oever:

Om onderhoudswerken te kunnen uitvoeren, moet een zone van vijf meter langs de oever vrij blijven. Een onderhoudsfirma moet steeds met materiaal toegang hebben tot de waterloop. Verhardingen en leidingen moeten bestand zijn tegen machines. In deze zone kan de aannemer ruimingsmateriaal achterlaten. Dit geeft geen recht op schadevergoeding.

Andere afstandsregels:

  • Het is verboden om naaldbomen aan te planten langs oever binnen een afstand van zes meter.
  • Weilanden die grenzen aan waterlopen moeten omheind zijn.

 

Meer info

Het volledige reglement in verband met de rechten en plichten van aangelanden van waterlopen vindt u als bijlage.