Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om:

 • gratis te parkeren op plaatsen voorbehouden aan gehandicapten en/of andersvaliden
 • gratis en onbeperkt te parkeren op plaatsen met een beperkte parkeerduur (blauwe zone)
 • gratis te parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is (in gemeenten/steden die dit toestaan)

Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een winkel-of kantoorcomplex of in het centrum. 

De parkeerkaart is persoonlijk Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig zelf bestuurt of als passagier meerijdt. De parkeerkaart moet vooraan in het voertuig op het dashboard gelegd worden zodat het symbool van de rolstoel duidelijk zichtbaar is.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als u:

 • een blijvende invaliditeit heeft van minstens 50% die rechtstreeks is toe te schrijven aan de onderste ledematen (benen)
 • een erkenning heeft van 80% of meer blijvende invaliditeit in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag
 • u oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit
 • uw bovenste ledematen (armen) volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • u minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen jonger dan 21 jaar)

Hoe aanvragen

U kunt de parkeerkaart aanvragen: 

 • via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap
  • Om de parkeerkaart te krijgen moet u eerst een vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten. Na het invullen van de vragenlijst kunt u uw aanvraag indienen. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.  Indien U het adres opgeeft van de behandelend arts kan de Directie-generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen. U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99;
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten van de Directie-generaal Personen met een Handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel;
 • bij de sociale dienst van uw gemeente.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk.

Parkeerkaarten met een bepaalde duur worden niet automatisch vervangen. Een verlenging dient aangevraagd te worden zes maanden voor einddatum kaart. 

Wat bij verlies, diefstal of beschadiging?

Bij verlies, diefstal of beschadiging vraagt u een nieuwe kaart aan. De originele kaart wordt geblokkeerd en kan niet meer gebruikt worden bij verlies of diefstal , ook niet als u ze op een later tijdstip terugvindt. De nieuwe kaart is een duplicaat.  Indien u ook het duplicaat verliest, kan u enkel een nieuwe parkeerkaart aanvragen na het bezorgen van een "attest verlies" dat opgemaakt is door de politie.

Indien u een duplicaat aanvraagt omwille van beschadiging van de originele kaart, bezorgt u de beschadigde kaart aan de Cel parkeerkaarten en attesten van de Directie-generaal Personen met een Handicap of aan de sociale dienst na ontvangst van het duplicaat.

Als het motief wegvalt om het gebruik van een parkeerkaart voor personen met een handicap te rechtvaardigen of bij overlijden van de houder, bezorgt u de kaart aan de sociale dienst of rechtstreeks aan: de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.

Reglement

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Beschadigde kaart bij aanvraag duplicaat
 • Originele kaart bij overlijden houder

Meer info

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.