Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is de nieuwe benaming voor het getuigschrift van goed gedrag en zeden.

U hebt verschillende modellen van uittreksels uit het strafregister:

  • Model 595: standaard voor bijvoorbeeld tewerkstelling bij openbare besturen, bezoek gevangenis, aanvraag visum
  • Model 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward,... of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning.

    De lijst met de meest voorkomend gereglementeerde activiteiten vindt u hier.
     
  • Model 596.2: model bestemd voor het uitoefenen van 'een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt'.

Bent u niet zeker welk model u nodig heeft, dan kan u het typeformulier van de FOD Justitie laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt.

Bent u werkgever of bestuurder van een organisatie die aan een persoon vraagt een uittreksel strafregister voor te leggen dan kan u het gewenste model aanduiden op het typeformulier en dit meegeven aan de persoon die het uittreksel moet aanvragen bij de stad.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Afhandeling

Afleveringstermijnen:

  • Model 595 en 596.1: 3de werkdag volgend op de aanvraag. 
  • Model 596.2: 10de werkdag volgend op de aanvraag

U moet het uittreksel persoonlijk afhalen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. Indien u zelf het uittreksel niet kan afhalen tijdens onze openingsuren, kan u dit ook door iemand anders laten doen.

Bezorg ons hiervoor een ingevuld en ondertekend volmachtformulier; u vindt dit document als bijlage onderaan op deze webpagina. Met dit formulier en een kopie van de voor-en achterkant van uw identiteitskaart kan uw vertrouwenspersoon het uittreksel afhalen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.