Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Vermindering op de huisvuilbelasting

De belastingsplichtige kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vermindering op de huisvuilbelasting.

Voorwaarden

Wie in aanmerking komt is vastgelegd in een reglement.

De belastingsplichtige kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vermindering op de huisvuilbelasting.  

Als u of een gezinslid behoort tot een van deze categorieën:

- rechthebbende voorkeurtarieven inzake gezondheidszorgen

- rechthebbende op inkomensgarantie voor ouderen (IGO);

- rechthebbende op een tegemoetkoming voor personen met een handicap;   

- een kind dat recht heeft op verhoogde kinderbijslag (regeling loonarbeiders of zelfstandigen);      

- rechthebbende op een leefloon of financiële hulp van het OCMW.

krijgt u automatisch een tussenkomst. Het bedrag wordt dan rechtstreeks in mindering gebracht van het te betalen bedrag op uw aanslagbiljet. Hebt u recht op een vermindering en is dit niet automatisch toegekend kan u dit rechtzetten met onderstaand aanvraagformulier.

Indien u om medische redenen meer afval hebt, kan u onder bepaalde voorwaarden een vermindering op de huisvuilbelasting vragen aan de hand van onderstaand aanvraagformulier. Deze vermindering kan samen met de automatische vermindering toegekend worden. 

Deel deze pagina