Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Brandweerzone Rivierenland

417.000 inwoners. Dat is het samengeteld aantal inwoners van de achttien gemeenten die onder de bescherming van de zone valt. Om die opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, zetten maar liefst ruim 150 beroepsbrandweerlieden, 670 vrijwillige brandweermannen en ambulanciers en veertig ondersteunende personeelsleden zich elke dag opnieuw in.

Deelnemende gemeenten: Mechelen, Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Niel, Nijlen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Rumst, Schelle, Sint-Katelijne-Waver en Rumst.

Zoneraad

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. De zoneraad is van rechtswege samengesteld uit de burgemeesters van de achttien gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. De raad heeft een voorzitter en een secretaris. De zone commandant heeft een adviserende stem.

De zoneraad vergadert minimaal vier keer per jaar en bepaalt het beleid: waar staat de hulpverleningszone over een bepaalde tijd? De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van een aantal specifieke agendapunten.

Zonecollege

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerposten van de hulpverleningszone. De zoneraad kiest uit de raadsleden de leden die het college vormen.

De voorzitter en de secretaris van de zoneraad zijn ook de voorzitter en de secretaris van het zonecollege.  De vergaderingen van het zonecollege hebben een besloten karakter.

Samenstelling zonecollege

  • Alexander Vandersmissen, waarnemend burgemeester Mechelen (voorzitter)
  • Sophie De Wit, burgemeester Aartselaar
  • Walter Horemans, burgemeester Berlaar
  • Frank Boogaerts, burgemeester Lier
  • Koen Van den Heuvel, burgemeester Puurs-Sint-Amands
  • Eddy Bevers, burgemeester Willebroek

Agenda's en verslagen zoneraad en zonecollege

Deel deze pagina