Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Regenboogcharter

Op 17 mei 2022 ondertekende het gemeentebestuur het regenboogcharter. 

Via dit charter verbinden we ons ertoe om werk te maken van
zes doelstellingen:

 • We maken de burgers bewuster en informeren;
 • We verzamelen kennis en omringen ons met experten;
 • We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente;
 • We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente;
 • We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming;
 • We zetten maximaal in op samenwerking met maatschappelijke actoren.

De ondertekening van het charter is een eerste, symbolische stap. Hierbij een overzicht van de geplande acties:

 • Elk jaar op 17 mei wappert de regenboogvlag aan het gemeentehuis om aandacht te vragen voor discriminatie van holebi's en transgenders.
 • In 2022 kregen reeds 3 van de 4 kernen een zitbank in de regenboogkleuren. De banken maken deel uit van de bankontakt-wandelingen. Op termijn zal de gemeente er een podcast over LGBTQ+ aan koppelen. De banken zijn te vinden op volgende locaties:

           -Speelpleintje Paarse Dino aan het gemeentehuis

           -De vijver aan het St-Michielspark

           -Parking aan het kerkhof van Pasbrug

           -Wanneer de werken rondom de Schrans klaar zijn, zal er hier ook een regenboogbank komen 

 • Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie in mei 2022 sierde een grote campagnefoto met Thomas, voormalig lid van de expertengroep, en zijn man Gunter de achtercover van het gemeentelijke infoblad #SKWleeft
 • De middelbare scholen kunnen met steun van de gemeente deelnemen aan de PAARS-actie. Hagelstein en de Met hebben in 2022 deelgenomen aan deze actie en zullen dit opnieuw doen.
 • De gemeente maakte de PAARS-actie in 2022 ook toegankelijk voor de jeugdverenigingen. Omdat de PAARS-pakketten snel uitverkocht waren, stelde de gemeente zelf een pakket samen met allerlei gadgets. Elke jeugdvereniging die een pakket ontving, kreeg ook een regenboogvlag met hun logo. In 2023 kunnen de jeugdverenigingen opnieuw een pakket ontvangen.
 • De kleuterscholen en buitenschoolse kinderopvang konden bij de gemeente gratis een educatief pakket Lou opvragen. Lou is het hoofdpersonage van de educatieve boekenreeks van Kathleen Amant en çavaria. Het pakket bevat naast een boekje ook een heleboel materiaal om in de kleuterklas mee aan de slag te gaan. Het bijzondere aan de boekenreeks van Lou is dat de diversiteit in de breedste zin van het woord aan bod komt. Iedereen is anders en we verschillen op vlak van geslacht, huidskleur, seksuele oriëntatie, religie en ontelbare andere vlakken.
 • In oktober 2022 nam een voetbalploeg van ambtenaren, schepenen en gemeenteraadsleden het op tegen de Pink Devils, de enige homovoetbalploeg in België. We maken van dit evenement graag een jaarlijks terugkerende traditie om aan te tonen dat sport voor en door iedereen kan beoefend worden.
 • In 2023 zal het aanbod van de bib onder de loep genomen worden. Vanuit de expertengroep zal er advies gegeven worden welke boeken rond LGBTQ+ zeker niet mogen ontbreken in het aanbod. Dit aanbod zal in de loop van 2023 dan ook een update krijgen.
 • Momenteel wordt bekeken hoe we de toiletten in onze openbare gebouwen genderneutraal kunnen maken door de klassieke man/vrouw signalisatie te vervangen door een neutrale aanduiding. Als eerste komt het gemeentehuis aan de beurt en daarna bekijken we hoe we dit ook kunnen realiseren in de bib, de sporthal en de zwembaden.
 • Naar aanleiding van de Idahot dag in 2023 worden er Skwibus tattoos met een begeleidend schrijven voor de ouders verdeeld onder de kleuter- en lagere school kinderen. Speciaal voor deze gelegenheid zal Skwibus eenmalig in het paars gekleed zijn.

Deel deze pagina