Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Uittreksel uit het strafregister & moraliteitsattest

Het uittreksel uit het strafregister is de nieuwe benaming voor het getuigschrift van goed gedrag en zeden.

Drie soorten uittreksels 

 • Model 595: standaard voor bijvoorbeeld tewerkstelling bij openbare besturen, bezoek gevangenis, aanvraag visum.
 • Model 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward, ... of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning. Opgelet: kies het juiste submodel onder model 596.1.
  De lijst met de meest voorkomend gereglementeerde activiteiten vindt u hier.
 • Model 596.2: model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Eerherstel aanvragen

Meer info over de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel kan u vinden op de website van de federale overheidsdienst Justitie.

Moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant uit te baten, hebt u een moraliteitsattest nodig. Dat attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus het recht heeft om gegiste en sterke dranken te schenken.

Het zijn niet alleen de uitbaters die zo'n attest moeten hebben: ook de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten een moraliteitsattest hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders een attest hebben.
Personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen, hebben geen attest nodig.

Voor gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Hoe aanvragen

U kan een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest opvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven. In Sint-Katelijne-Waver kan u dit digitaal of aan de snelbalie.

Als u de aanvraag niet zelf kan doen, mag iemand anders dit voor u doen, maar dan wordt het uittreksel naar het adres verstuurd van de persoon die vermeld staat op het uittreksel. 

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

De manier waarop je het uittreksel ontvangt, hangt af van de manier van aanvragen en is ofwel via een link in uw persoonlijke e-mail, e-box, burgerprofiel of via post. 

Het model 596.2 kan NIET direct worden afgeleverd, advies van de politie is nodig.  Maximale aflevertermijn is 10 dagen.

Een uittreksel dat u aanvraagt voor gebruik in het buitenland, ontvangt u per post.

Uitzonderingen

Een uittreksel strafregister voor Belgen die in het buitenland wonen:

a) Als u in het buitenland woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, moet u persoonlijk een mail sturen naar: Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister - strafregister@just.fgov.be
Vermeld op uw aanvraag:
 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • de reden van uw aanvraag
 • Een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort
 • Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd. 

b) Als u een uittreksel uit het strafregister wil aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef, moet u zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land. Het is mogelijk dat de afgifte van een dergelijk document in het buitenland betalend is.
 
 

Een uittreksel strafregister van een rechtspersoon (vennootschap, vzw, onderneming):

U kan dit via brief of e-mail aanvragen bij het Centraal Strafregister.

FOD Justitie, Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, 02 542 65 11, info@just.fgov.be

Vermeld daarbij zeker:

 • de naam van de onderneming
 • het ondernemingsnummer
 • het adres
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij. Opgelet: enkel personen gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kunnen het uittreksel aanvragen.

Bent u inwoner? Vraag dan hier uw uittreksel strafregister aan.

Bent u nog geen inwoner (uw adreswijziging is nog lopende), neem dan contact op met het gemeentebestuur van uw vorige woonplaats.

Deel deze pagina