Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Uittreksel uit het strafregister & moraliteitsattest

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is de nieuwe benaming voor het getuigschrift van goed gedrag en zeden.

Er zijn verschillende modellen van uittreksels uit het strafregister:

 • Model 595: standaard voor bijvoorbeeld tewerkstelling bij openbare besturen, bezoek gevangenis, aanvraag visum
 • Model 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward,... of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning.
  De lijst met de meest voorkomend gereglementeerde activiteiten vindt u hier.
 • Model 596.2: model bestemd voor het uitoefenen van 'een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt'.

Bent u niet zeker welk model u nodig heeft, dan kan u het typeformulier van de FOD Justitie laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt.

Bent u werkgever of bestuurder van een organisatie die aan een persoon vraagt een uittreksel strafregister voor te leggen dan kan u het gewenste model aanduiden op het typeformulier en dit meegeven aan de persoon die het uittreksel moet aanvragen bij de stad.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, hebt u een moraliteitsattest nodig. Dat attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en dus het recht heeft om gegiste en sterke dranken te schenken.

Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Het zijn niet alleen de uitbaters die zo'n attest moeten hebben: ook de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten een moraliteitsattest hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders een attest hebben.
Personeelsleden die niet aan de uitbating deelnemen, hebben geen attest nodig.

Voor gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Hoe aanvragen

U kan een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest opvragen bij je gemeente. In Sint-Katelijne-Waver kan u dit op volgende manier aanvragen:

 • Digitaal:
  • met kaartlezer én PIN-code en het (meteen) via e-mail ontvangen. 
   Bent u de PIN-code verloren, dan kan u hier een nieuwe aanvragen.
  • aanmelden met Itsme of een andere aanmeldmethode van de overheid, u ontvangt een link waarmee u het document gedurende 3 maanden kan downloaden.
  • aanmelden zonder kaartlezer en het enkele dagen later ontvangen per post. Afhankelijk van Bpost en feestdagen kan de levertijd oplopen.
  • LET OP: Model 596.2 kan NIET direct worden afgeleverd, advies van de politie is hierbij nodig, het is dus mogelijk dat u dit uittreksel pas 10 dagen later ontvangt.

Uittreksel bestemd voor het buitenland:

Een uittreksel dat u aanvraagt voor gebruik in het buitenland, zal u steeds per post ontvangen.

 

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Een uittreksel strafregister voor Belgen die in het buitenland wonen:

a) Als u in het buitenland woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, moet u persoonlijk een mail sturen naar: Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister - strafregister@just.fgov.be
Vermeld op uw aanvraag:
 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • de reden van uw aanvraag
 • Een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort
 • Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd. 

b) Als u een uittreksel uit het strafregister wil aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef, moet u zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land. Het is mogelijk dat de afgifte van een dergelijk document in het buitenland betalend is.
 
 
Een uittreksel strafregister van een rechtspersoon (vennootschap, vzw, onderneming):
 

U kan dit via brief of e-mail aanvragen bij het Centraal Strafregister.

FOD Justitie, Centraal Strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, 02 542 65 11, info@just.fgov.be

Vermeld daarbij zeker:

 • de naam van de onderneming
 • het ondernemingsnummer
 • het adres
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij. Opgelet: enkel personen gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kunnen het uittreksel aanvragen.

Bent u inwoner van Sint-Katelijne-Waver?  Vraag dan via onderstaande knop je uittreksel strafregister aan.

Bent u nog geen inwoner, want is uw adreswijziging nog lopende, neem dan contact op met het gemeentebestuur van uw vorige woonplaats.

Bent u inwoner van Sint-Katelijne-Waver? Vraag dan hier uw uittreksel strafregister aan.