Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Verjagen van vogels

Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige akoestische afschrikmiddelen voor het verjagen van vogels of andere doeleinden en hagelkanonnen is enkel toegestaan na toelating verleend overeenkomstig de bepalingen van artikel 6.2.5.3 van het politiereglement.

Voor wie

Voor professionele land - en tuinbouwers.

Voorwaarden

Deze vergunning kan slechts voor maximum voor een duurtijd van één jaar worden verkregen.

  • er mag niet geschoten worden voor 6 uur 's morgens en na 22 uur 's avonds alsook na zonsondergang en voor zonsopgang;
  • de akoestische afschrikmiddelen en hagelkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 50 m van een woning of op een afstand van meer dan 50 meter van een openbare weg. Hierbij moet de opening van het kanon steeds in de meest gunstige richting worden geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen vermeld in deze paragraaf;
  • er mag niet geschoten worden op of vanaf de openbare weg;
  • er mag slechts gebruik gemaakt worden van veldkanonnen welke niet op springstoffen werken;
  • tussen elk schot dient er een tijdspanne te verlopen van minstens 10 minuten; ook indien er meerdere kanonnen in dezelfde omgeving zijn opgesteld, dient de tijdspanne tussen de verschillende kanonnen 10 minuten te bedragen;
  • Om de geluidshinder voor de buurt te voorkomen wordt er uitdrukkelijk gevraagd:
  1. Om vooral voor 7 uur en na 22 uur op zaterdag, zon - en feestdagen het kanon slechts te gebruiken indien strikt noodzakelijk.
  2. de opening van het kanon steeds in de meest gunstige richting worden geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen

Hoe aanvragen

Via de link onderaan de pagina.

Afhandeling

Binnen de 21 dagen na ontvangst van de aanvraag neemt de burgemeester een beslissing. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen. De beslissing van de burgemeester bepaalt de modaliteiten en de duurtijd van de toelating. Het niet tijdig betekenen van de beslissing door de burgemeester wordt beschouwd als een weigering van de aanvraag.

Indien de burgemeester de vergunning toekent zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht worden dmv een brief en een uittreksel van het besluit.

Deze zal ook worden overgemaakt aan de politie van Sint-Katelijne-Waver.

Reglement

Zowel vaststellende ambtenaren als de personeelsleden van de gemeente en van de politiezone die worden aangewezen als toezichthouders zijn bevoegd voor het toezicht op de naleving van hoofdstuk 6, afdeling 6.2 van het politiereglement.

Deel deze pagina