Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een vraag aan één van de bestuursorganen van de gemeente of het OCMW om iets (niet) te doen. De vraag moet kaderen in de aanpak van een algemeen probleem, zodat de burger deelneemt aan het beleid. De vraag moet duidelijk blijken uit het verzoekschrift.

We kunnen een verzoekschrift niet aanvaarden indien:

  • de vraag onredelijk of te vaag geformuleerd is;
  • het louter een mening is en geen concreet verzoek;
  • het verzoekschrift anoniem werd ingediend;
  • het taalgebruik beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan oordeelt of het verzoekschrift aanvaardbaar is.

Voor wie

Elke burger kan een verzoekschrift (door één of meer mensen ondertekend) indienen bij de bestuursorganen van de gemeente of het OCMW.

Hoe aanvragen

Een verzoekschrift voor de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn moet minstens twintig dagen voor de zitting schriftelijk ingediend worden via

  • (bij voorkeur) het digitale formulier onderaan de pagina of;
  • het aanvraagformulier, dat je mailt naar beleidsondersteuning@skw.be of;
  • het aanvraagformulier, dat je afgeeft aan het onthaal van het gemeentehuis of;
  • het aanvraagformulier, dat je per post opstuurt naar het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau, Lemanstraat 63 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Voeg eventueel enkele nuttige documenten toe om jouw verzoekschrift te staven. Je ontvangt een brief of e-mail met de mededeling of jouw verzoekschrift werd aanvaard. Als dat het geval is, zal je vernemen wanneer jouw verzoekschrift zal worden behandeld. We vragen jou om eventueel aanwezig te zijn tijdens deze vergadering. Je kan je hiervoor laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Afhandeling

Het betreffende orgaan verbindt zich er toe om binnen de drie maanden na het indienen van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker te bezorgen, of indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Deel deze pagina