Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Vormingen door sportverenigingen (subsidie)

Erkende sportverenigingen die een vorming organiseren voor hun trainers, kunnen hiervoor rekenen op een subsidie van het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Alleen erkende sportverenigingen kunnen de subsidie aanvragen.

De vorming is in samenwerking met een sportfederatie, Sportac, De Vlaamse Trainersschool, Dynamo project of andere erkende sportorganisaties. De vorming is beperkt in tijd.

Elke club kan één aanvraag per jaar indienen. Op advies van de sportraad en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen zal de bijkomende vorming goedgekeurd worden indien er nog budget voorhanden is. 

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via sport@skw.be en uiterlijk drie maanden voor de vorming van start gaat.

Kostprijs

De subsidie bedraagt minimaal 50% en maximum 75% van de ingediende kosten.

Het schepencollege kan het toe te kennen bedrag verlagen als de kosten te hoog zijn ten opzichte van het beschikbare krediet.

Deel deze pagina