Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Wetgeving drones

De gemeentelijke diensten en politie Bodukap krijgen soms vragen van inwoners over de reglementering die bestaat rond het gebruik van drones. Sinds kort heeft politie Bodukap een inspecteur die zich gespecialiseerd heeft in deze wetgeving.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest courante zake inzake de drone-wetgeving.

Welke soorten drones zijn er en wat mogen ze?

Sinds 1 januari 2021 is de Europese Dronewetgeving (EU-verordening 2019/947) inzake het gebruik van drones van kracht in de Europese Unie en dus ook in België. Deze wetgeving voorziet in drie categorieën voor het gebruik van drones:

  • categorie ‘Open’: vrijetijdsgebruik en licht professioneel gebruik, vluchten met laag risico;
  • categorie ‘Specific’: semi-professioneel/prosumer gebruik, vluchten met verhoogd risico;
  • categorie ‘Certified’: professioneel gebruik, vluchten met hoog risico.

Het merendeel van alle dronevluchten wordt uitgevoerd in de categorie ‘Open’. Deze categorie wordt verder onderverdeeld in subcategorieën:

  • A1, A2, A3: afhankelijk van het doel van de vlucht en of er al dan niet boven mensen wordt gevlogen,
  • C0, C1, C2, C3, C4: afhankelijk van technische specificaties van de drone/ gewicht van de drone.

De drones in de categorie ‘Open’ subcategorie ‘A1/C0’ zijn de meest voorkomende. Dit zijn drones van maximum 249 gram, meestal met een camera. Er is geen minimum leeftijd vereist om deze te besturen als er geen camera aanhangt. Het is toegelaten om mensen te overvliegen die niet betrokken zijn bij de vlucht.

Drones die operationeel zijn in de categorieën ‘Specific’ en ‘Certified’ zijn doorgaans van firma’s waarbij aan de drone-operaties strenge reglementeringen, opleidingen, registratie van de toestellen en dergelijke voorafgaan. De vergunning om deze operaties uit te voeren wordt verleend door DGLV (Directoraat Generaal Luchtvaart) van de Federal OverheidsDienst (FOD) Vervoer en Mobiliteit. Lokale autoriteiten zijn hieraan ondergeschikt en kunnen dus geen vluchten goedkeuren, noch afkeuren.

De dronevlucht(en) dienen niet verplicht gemeld te worden aan de lokale autoriteiten zoals de gemeentediensten of de politiediensten.

Mag mijn buur of een ander persoon boven mijn tuin vliegen?

Ja, dat mag. Tenminste als voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • De drone weegt maximum 249 gram.
  • De bestuurder van de drone is minimum 14 jaar oud (geen minimumleeftijd als de drone geen camera heeft).
  • De bestuurder van de drone respecteert uw privacy. Dat wil zeggen dat indien beelden niet-intentioneel zijn gemaakt van je tuin of van jou persoon, hij deze beelden niet mag publiceren en deze beelden dient te verwijderen.
  • Intentioneel gemaakte beelden zijn een overtreding op de privacy-wetgeving.

Zwaardere drones kunnen ook over uw tuin vliegen. Of dat mag, hangt af van de vergunning/opleiding die de drone-piloot bezit. Dit kan pas met zekerheid worden bepaald als de drone en diens piloot kunnen gecontroleerd worden.

Wat bij twijfel?

Twijfelt u of een drone zich op een bepaalde locatie mag bevinden? Contacteer dan het lokale politiekantoor of het noodnummer 101 en vraag een politieploeg om nazicht te verrichten.

Houdt de drone in het oog, en geef de eventuele vliegrichting mee. Kijk of u de drone ergens ziet landen of iemand opmerkt die een besturingsapparaat ter hand heeft.

Bel zo snel mogelijk. De batterijduur van een drone is niet lang. Houdt er rekening mee dat de oproep, het zenden van een politieploeg en nazicht ter plaatse ook enige tijd in beslag nemen.

Vragen over uw drone?

Wilt u een dronevlucht uitvoeren, maar twijfelt u of dat mag op een bepaalde locatie, op een bepaald evenement, voor promotiefilmpjes, ...? Voor vragen inzake drones of het uitvoeren van dronevluchten kan u terecht bij de verantwoordelijke voor drones bij de politiezone Bodukap, Eerste Inspecteur Kristof Van den Broeck (kristof.vandenbroeck@police.belgium.eu). 

Meer weten?

Surf naar Europese drone wetgeving 1/1/2021 - eenvoudig uitgelegd - dronedepot

Deel deze pagina