Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Zorgbedrijf Rivierenland

Zorgbedrijf Rivierenland, opgericht op 1 januari 2018, is een samenwerking tussen de OCMW’s van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Beide OCMW’s hebben een aantal van hun taken toevertrouwd aan het Zorgbedrijf. Op die manier willen zij verschillende vormen van zorg samenbrengen. Zorgbedrijf Rivierenland kan zo een permanente zorg of een zorgketen aanbieden aan de klanten. Via de samenwerking beiden zij een gespecialiseerd en efficiënte zorg.

Zorgbedrijf Rivierenland wordt bestuurd door een algemene vergadering en een raad van bestuur. Beide instanties bestaan uit vertegenwoordigers van de raden van maatschappelijk welzijn van het OCMW van Mechelen en het OCMW van Sint-Katelijne-Waver.

Algemene vergadering Zorgbedrijf Rivierenland

De algemene vergadering van Zorgbedrijf Rivierenland komt minstens twee keer per jaar samen. Als de raad van bestuur het nodig acht, kan hij de algemene vergadering bijeenroepen. De voorzitter van de raad van bestuur zit ook de algemene vergadering voor.

De algemene vergadering staat onder meer in voor het budget en het meerjarenplan van het zorgbedrijf.
Leden

De algemene vergadering bestaat uit tien leden, vertegenwoordigers van de betrokken OCMW’s. De Raad voor maatschappelijk welzijn van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver stelden elk vijf leden aan. Het mandaat van de leden loopt tot de installatie van een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn.

Voor Sint-Katelijne-Waver zijn dit:

 • Jeroen Baeten
 • Karolien Frans
 • Sylke Pex
 • Wim Marnef
 • Lore Roelandts

Agenda's en verslagen algemene vergadering Zorgbedrijf Rivierenland

Raad van bestuur Zorgbedrijf Rivierenland

De raad van bestuur bestuurt het Zorgbedrijf en bestaat uit 11 bestuurders: de voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur, 3 bestuurders verkozen door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Mechelen en 3 bestuurders verkozen door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Sint-Katelijne-Waver, de algemeen directeurs van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en de algemeen directeur van het Zorgbedrijf.

De raad van bestuur kan alle daden van beheer en beschikking stellen, die betrekking hebben op de werking van de vereniging, zoals het vaststellen van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling.

De samenstelling van de raad van bestuur wordt iedere legislatuur beslist door de beide gemeentebesturen. Op 1 maart 2019 is de nieuwe raad van bestuur gestart. Jaarlijks wisselen de voorzitter en ondervoorzitter.

Samenstelling

Jeroen Baeten: voorzitter

Gabriella de Francesco: ondervoorzitter (M)

Bestuurders met stemrecht OCMW-Mechelen

 • Elisabet Okmen
 • Koen Anciaux
 • Freya Perdaens

Bestuurders met stemrecht OCMW-Sint-Katelijne-Waver

 • Bart De Boeck
 • Wim Marnef
 • Sylke Pex

Bestuurders zonder stemrecht

 • Britt Van den Broeck, financieel directeur gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
 • Christophe Cools, adjunct-algemeen directeur OCMW-Mechelen
 • Annelies Van Gaver, algemeen directeur (vanaf 1 februari 2022)

Agenda's en verslagen raad van bestuur Zorgbedrijf Rivierenland

Beleidsdocumenten

Onderaan deze pagina vindt u de belangrijkste beleidsdocumenten van Zorgbedrijf Rivierenland.

Bijlagen

Deel deze pagina